Pretraga

četvrtak, 17 april 2014 10:55

Obavještavamo Vas da je 17. aprila 2014. godine u 10,50 časova Američka ambasadorka Sue K. Brown posjetila Policijsku akademiju u cilju zatvaranja kursa “Detektovanje radijacije”, koji je održan na Policijskoj akademiji u periodu između 14. i 17. aprila 2014. Polaznici kursa bili su službenici Sektora granične policije, Uprave carina i Američke amabasade. Predavači na kursu bili su instruktori EXBS-a: gospodin William Cliff, gospodin Richard A. Libby i gospodin David W. McKinney. Amabasadorka, gđa Brown, direktorica Policijske akademije, gđa Milica Pajović i predavač, gospodin William Cliff obratili su se prisutnima prigodnim govorima poželivši im uspjeh u budućem radu.  Nakon toga polaznicima su uručene diplome o uspješno završenoj obuci. 

četvrtak, 17 april 2014 10:51

I Kolokvijum iz predmeta Policijski poslovi, za polaznike VII generacije, održaće se 28.04.2014. godine.

sreda, 16 april 2014 09:49

Popravni završnog ispita iz predmeta Upravno i prekršajno pravo, za polaznike VII generacije polaznika, održaće se 29.04.2014. godine sa početkom u 14,30 h.

sreda, 16 april 2014 09:47

Popravni završni ispit (usmeni) iz predmeta Psihologija, za polaznike VII generacije polaznika, održaće se 23.04.2014. godine sa početkom u 14,30 h, prof. Mirko Peković.

sreda, 16 april 2014 09:46

Završni ispit iz predmeta Krivično procesno pravo, za polaznike VII generacije polaznika, održaće se 16.04.2014. godine sa početkom u 16,00 h, prof. Drago Radulović.

utorak, 15 april 2014 11:29

U periodu od 10-11.04.2014.godine, u hotelu “Maestral”, u Budvi, održana je regionalna konferencija na temu „Visokotehnikloški kriminal - iskustva SAD-a i zemalja regiona“. Sastanak je održan u organizaciji Ambasade SAD, OEBS-a i Centra za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija Crne Gore. 

ponedeljak, 14 april 2014 08:01

Danas je na Policijskoj akademiji otvoren kurs pod nazivom „Obuka iz otkrivanja radioaktivnosti“ koji će trajati od 14-17.04.2014. godine. Kurs se organizuje u saradnji sa Američkom ambasadom u Crnoj Gori. Predavači na kursu biće g-din William Cliff, g-din Richard Libby i g-din Davic McKinney.Neke od tema koje će se obraditi na kursu su:

ponedeljak, 14 april 2014 07:57

Na Policijskoj akademiji u Danilovgradu je 14.04.2014. godine poceo sa realizacijom drugi po redu "Kurs za granicnu policiju".

Predvidjeno je da kurs traje do 10.06.2014. godine. Kurs organizuje Uprava policije u saradnji sa Policijskom akademijom.

 

petak, 11 april 2014 11:24

Dana 10.04.2014. Policijsku akademiju su posjetili predstavnici ekspertske misije za oblast ljudskih prava, gđa Susette Pia Schuster i gdin Klavs Duus Kinnerup Hede.Sastanku su prisustvovale Željka Vujašković, profesor na predmetu Ljudska prava i etika i Jelena Tomić, savjetnica za međunarodnu saradnju.

Gospođa Schuster i gospodin Hede postavljali su pitanja koja se odnose na oblast ljudskih prava i saradnje sa Ombudsmanom. Pitanja su bila usmjerena na fond časova iz ovog predmeta u okviru Osnovnog programa za zanimanje policajac/ka, način regrutacije i selekcije, osnovne zahtjeve koje treba da ispunjava potencijalni kandidat, sistem obrazovanja polaznika, kako se obučavaju službenici koji nemaju policijsko obrazovanje a rade u policiji, međunarodnu podršku i sl. Gdin Hede se fokusirao na saradnju Policijske akademije sa Ombudsmanom, koja se ostvaruje kroz dva časa u okviru predmeta Ljudska prava i etika, koja drže predstavnici Ombudsmana. Bio je pirjatno iznenađen fondom časova iz ovog predmeta, koji je u poređenju sa Policijskom akademijom u Danskoj, za koju je svojevremeno radio, izuzetno visok.Gđa Schuster se upoznala i sa kapacitetima Akademje.