NAJČITANIJE

Pretraga

Policijska akademija je 6. jula 2015. godine sa početkom u 10.00 časova u Centru za kulturu u Danilovgradu organizovala promociju 25 akademaca i akademki koji su sa uspjehom završili dvogodišnje obrazovanje. Gostima promocije, domaćim i inostranim partnerima Policijske akademije, obratili su se ministar prosvjete, Predrag Bošković, generalni direktor Direktorata za bezbjednosno zaštitne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova, gospodin Miloš Vukčević, direktor Uprave policije, Slavko Stojanović i direktorica Policijske akademije, Milica Pajović. Priređen je i bogat kulturno-umjetnički program:

Međunarodni dan izbjeglica akademci VIII generacije obilježili su posjetom UNHCR-u u Podgorici, 19.06.2015. Akademci su se upoznali sa strukturom i specifičnostima eko zgrade UN-a, zatim sa organizacijom posla u zgradi.

ponedeljak, 08 jun 2015 11:10

Konkurs 2015

Na osnovu člana 53 Statuta, J.U. VSŠ “Policijska akademija” u Danilovgradu, objavljuje KONKURS za upis polaznika osnovnog policijskog obrazovanja.
Upis se vrši za 50 polaznika/ca po Obrazovnom programu za zanimanje policajac/ka.
Kandidati/kinje za upis moraju ispunjavati opšte i posebne uslove.
Opšti uslovi:
završena srednja škola – IV stepen;
* da nijesu stariji od 28 godina, zaključno sa danom zatvaranja oglasa;
* crnogorsko državljanstvo;
* da nijesu kažnjavani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti i
* da su dostojni za obavljanje poslova u policiji u skladu sa Zakonom.
Posebni uslovi:
* položen ispit za vozača “B” kategorije;
* osnovno znanje iz engleskog jezika;
* osnovno znanje iz informatike;
* vještina plivanja.
Uz prijavu kandidati/kinje prilažu sljedeća originalna dokumenta ili ovjerene fotokopije:
* svjedočanstva i diplomu o završenoj srednjoj školi – IV stepen;
* uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak;
* vozačku dozvolu;
* javnu ispravu o završenoj obuci iz engleskog jezika, ukoliko kandidat/kinja nije učio/la engleski jezik u toku školovanja;
* javnu ispravu o završenoj obuci iz informatike, ukoliko kandidat/kinja nije učio/la informatiku u toku školovanja;
* ličnu kartu izdatu na novom obrascu.
Za kandidate/kinje koji/e ispunjavaju opšte i posebne uslove organizovaće se provjera:
* opšteg znanja i informisanosti;
* psihičke sposobnosti;
* fizičke spremnosti;
* vještine plivanja;
* zdravstvenih sposobnosti;
* prisutnosti droga u organizmu.
Proces selekcije odvijaće se pod šiframa. Kandidati/kinje koji na određenom testu ne ispune utvrđene norme, eliminišu se iz daljeg postupka selekcije.
Princip multietičnosti i polne ravnopravnosti primjenjuje se za kandidate/kinje koji/e ispune sve uslove za upis.
Obrasci za prijavljivanje i instrukcije o popunjavanju mogu se dobiti u svim centrima i odjeljenjima bezbjednosti Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova.
Prijave za upis sa potrebnom dokumentacijom predaju se neposredno na Policijskoj akademiji u Danilovgradu.
Konkurs je otvoren do 8. jula 2015. godine.
Sve informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti na web-adresi Policijske akademije (www.policijskaakademija.me i www.jupa.ac.me) i putem kontakt telefona: 020/812-527 i 020/812-520).

Aplikacioni obrazac (potrebno popuniti i priložiti uz dokumentaciju)
Pravilnik o regrutaciji i selekciji
Prilozi pravilnika o regrutaciji i selekciji (detaljni prikaz normi i tabela, visina, težina, bodovi...)

Policijska akademija ima dugogodišnju uspješnu saradnju sa Hans Zajdel Fondacijom za Srbiju i Crnu Goru. Saradnja se odvija kroz realizaciju obuka, koje finansijski podržava Fondacija, a realizuju predavači iz pokrajine Bavarske u Njemačkoj. Hans Zajdel Findacija je do sada pružala podršku za organizaciju mnogobrojnih obuka, seminara i konferencija, koje su organizovane u Crnoj Gori. U godišnjem planu saradnje za 2015. godinu uplanirana je i studijska posjeta policijskim obrazovnim institucijama u R. Srbiji: Upravi za stručno obrazovnje, osposobljavanje, usavršavanje i nauku MUP-a RS, Kriminalističko-policijskoj akademiji i Centru za osnovnu policijsku obuku.

Dana 28 i 29.05.2015. godine, u okviru obaveza iz poglavlja 23, na Policijskoj akademiji u Danilovgradu održan je seminar na temu «Poštovanje ljudskih prava u skladu sa CPT preporukama«.

Seminar je realizovan u organizaciji Ombudsmana, Policijske akademije i Uprave policije.

Povodom Međunarodnog dana mirovnih misija u UN održano predavanje na temu “Crnogorska policija u mirovnim misijama”.

Dana 28. maja 2015. godine na Policijskoj akademiji obilježen je Međunarodni dan mirovnih misija u UN. Gospodin Valentin Danaj, službenik Ministarstva unutrašnjih poslova, koji ima veliko iskustvo u misijama,  održao je predavanje na temu “Crnogorska policija u mirovnim misijama”.

sreda, 20 maj 2015 09:50

Posjeta NVO "Zinak"

Djeca su bila dočekana od strane direktorice, profesora, instruktora i akademaca. “Svi zajedno su se, nesebično, potrudili da djeci što bolje prenesu informacije vezane za akademiju, omogućivši djeci da obiđu svaku jedinicu akademije, gdje su detaljno bili upoznati o načinu rada svake, ali i sa opremom koju koriste policajci.

U periodu od 20-24.04.2015. godine, na Policijskoj akademiji i na poligonu kasarne Milovan Šaranović u Danilovgradu, realizovan je kurs na temu “Osposobljavanje pripadnika saobraćajne vojne policije“

Delegacija Policijske akademije posjetila je u periodu od 4. do 6. maja sjedište CEPOL-a u Budimpešti, Mađarska. Posjetu je organizovala Misija OEBS-a za Crnu Goru. Sastanku sa direktorom CEPOL-a, Frencom Banfijem i saradnicima, rukovodiocem odsjeka za obuku i istraživanje, Aijom Kalnajom i  službenikom za spoljne odnose, Didijerom Martinom, prisustvovale su direktorica Policijske akademije, Milica Pajović, koordinatorka za međunarodnu saradnju i NKT za CEPOL za Crnu Goru, Jelena Tomić kao i predstavnici OEBS-a, rukovodilac Centra za obuku, Robert Egri i programski asistent, Albana Abazović.

StartPrethodna12345678910SledećaKraj
Strana 1 od 27