Pretraga

Flag Counter
petak, 11 jul 2014 12:15

Obavještenje

Budući da su dani 14. i 15.07.2014. godine neradni, dokumenta za upis će se primati 16.07.2014. godine

petak, 11 jul 2014 09:49

Promocija VI generacije polaznika

Policijska akademija je 10. jula 2014. godine promovisala VI generaciju polaznika Osnovnog obrazovnog programa za zanimanje policajac/ka.

Svečanosti su prisustvovali Ministar unutrašnjih poslova, gospodin Raško Konjević, direktor Uprave policije, Slavko Stojanović, sekretar Ministarstva prosvjete,  ostali visoki službenici ministarstva, gospodin Srđan Raičević, predstavnici domaćih i međunarodnih organizacija, predstavnici medija, roditelji i prijatelji svršenih akademaca/ki.

Javna ustanova Viša stručna škola „Policijska akademija” Danilovgrad je pripremila kalendar realizacije osposobljavanja za zanimanje Zaštitar/ka lica i imovine za period septembar – decembar 2014. godine, ito:

 

ponedeljak, 30 jun 2014 12:29

Memorandum o saradnji sa UNHCR-om

Predstavnici Policijske akademije i Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice potpisali su Memorandum o saradnji. Svečana ceremonija potpisivanja Memoranduma održana je u ponedjeljak, 30. juna 2014. sa početkom u 11.00 časova u prostorijama Policijske akademije.

Upis se vrši za 25 polaznika/ca po Obrazovnom programu za zanimanje policajac/ka.

 

Kandidati/kinje za upis moraju ispunjavati opšte i posebne uslove:

  • završena srednja škola – IV stepen;
  • da nijesu stariji od 28 godina, zaključno sa danom zatvaranja oglasa;
  • crnogorsko državljanstvo;
  • da nijesu kažnjavani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti   i 
  • da su dostojni za obavljanje poslova u policiji u skladu sa Zakonom.

Posebni uslovi:

  • položen ispit za vozača “B” kategorije;
  • osnovno znanje iz engleskog jezika;
  • osnovno znanje iz informatike;
  • vještina plivanja.

U prilogu se nalazi aplikacioni obrazac koji je potrebno popuniti i dostaviti sa dokumentacijom.

U periodu između 9. i 13. juna 2014. na Policijskoj akademiji je održan kurs Obuka službenika za senzibilan rad sa LGBT zajednicom“. Obuka je organizovana u saradnji sa Misijom OEBS-a za Crnu Goru i dio je obaveza predviđenih Akcionim planom za Poglavlje 23. (mjera 3.6.3.14.) Predavači na kursu bili su eksperti iz Mađarske policije, gospodin Zsolt Molnar i gospodin Matyas Hegyaljai. Kurs je pohađalo 16 službenika Uprave policije. 

Na Poligonu Policijske akademije službenici PJP su demonstrirali vježbe sa dresiranim psima i konjima.Na tri pokazne tačke obavljene su radnje sa belgijskim i njemačkim ovčarima te labradorima i mađarskim sportskim konjima na otkrivanju narkotika u automobilu, zatim onesposobljavanju počinioca krivičnog djela i legitimisanje osoba na ulici.

utorak, 20 maj 2014 13:26

Kriminalistika

I kolokvijum iz predmeta Kriminalistika, za polaznike VII generacije  održaće se u petak 30.05.2014. godine.

 

Popravni I kolokvijum iz predmeta Policijsko pravo, policijski poslovi ovlašćenja i dužnosti, za polaznike VII generacije, održaće se u ponedeljak 26.05.2014. godine.

 

Predstavnici Policijske akademije su 15. maja 2014. godine posjetili srednju mješovitu školu "Mladost" u Tivtu u cilju promovisanja kapaciteta i djelatnosti Akademije maturantima ove škole.Ispred Policijske akademije školu su predstavili: predavač na predmetu Ljudska prava i etika, Željka Vujašković, savjetnica za međunarodnu saradnju, Jelena Tomić, predavač na predmetu Policijski poslovi i dužnosti, Mladen Bulatović i IT koordinator, Nikola Rovčanin.

Strana 1 od 18