NAJČITANIJE

Pretraga

Test provjera zdravstvene sposobnosti održaće se dana 28. i 29.08.2015. godine.
Opštim ljekarskim pregledom vrši se detaljan pregled svakog kandidata u donjem vešu. Prilikom dolaska na Policijsku akademiju polaznici moraju biti prikladno obučeni i sa sobom donijeti samo identifikaciona dokumenta (lična karta, vozačka dozvola...)
Za spisak pritisnite opširnije
Za dodatne informacije možete se informisati na broj telefona: 067-184-292

ponedeljak, 24 avgust 2015 11:46

Obavještenje upis 2015. godine

Test provjera zdravstvene sposobnosti održaće se dana 28.08.2015. godine.

Polaznici su dužni doći prikladno obučeni i sa sobom ponijeti indetifikacioni dokument (lična karta, vozačka dozvola, ...)

 

Detaljni spiskovi o grupama i vremenu dolaska na Policijsku akademiju bice naknadno objavljeni.

Javna ustanova Viša stručna škola „Policijska akademija” Danilovgrad pripremila je kalendar realizacije osposobljavanja za zanimanje Zaštitar/ka lica i imovine za period septembar - decembar 2015. godine, i to: 

Redni broj kursa

Početak osposobljavanja

Završetak osposobljavanja

94.kurs

07.09. 2015.godine

09.10. 2015.godine

95.kurs

12.10. 2015.godine

13.11. 2015.godine

96.kurs

16.11. 2015.godine

18.12. 2015.godine

Prilikom prijavljivanja kandidata za neki od predviđenih kurseva, Policijskoj akademiji treba dostaviti osnovne podatke o polaznicima najkasnije 5 dana prije početka osposobljavanja.

Cijena osposobljavanja je 250 Eura.

Ukoliko neki kandidat želi usluge smještaja i ishrane, cijena  je 10,60 eura po danu.

Podatke možete dostaviti na e-mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili na fax 020-812-520.

Kontakt osoba je predavač Knežević Svetomir (tel. 067-184-298).

JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu stručnog osposobljavanja i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije (“Sl. list”, br. 34/15 od 3.7.2015. godine) koji je donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.

Policijska akademija je 6. jula 2015. godine sa početkom u 10.00 časova u Centru za kulturu u Danilovgradu organizovala promociju 25 akademaca i akademki koji su sa uspjehom završili dvogodišnje obrazovanje. Gostima promocije, domaćim i inostranim partnerima Policijske akademije, obratili su se ministar prosvjete, Predrag Bošković, generalni direktor Direktorata za bezbjednosno zaštitne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova, gospodin Miloš Vukčević, direktor Uprave policije, Slavko Stojanović i direktorica Policijske akademije, Milica Pajović. Priređen je i bogat kulturno-umjetnički program:

Međunarodni dan izbjeglica akademci VIII generacije obilježili su posjetom UNHCR-u u Podgorici, 19.06.2015. Akademci su se upoznali sa strukturom i specifičnostima eko zgrade UN-a, zatim sa organizacijom posla u zgradi.

ponedeljak, 08 jun 2015 11:10

Konkurs 2015

Na osnovu člana 53 Statuta, J.U. VSŠ “Policijska akademija” u Danilovgradu, objavljuje KONKURS za upis polaznika osnovnog policijskog obrazovanja.
Upis se vrši za 50 polaznika/ca po Obrazovnom programu za zanimanje policajac/ka.
Kandidati/kinje za upis moraju ispunjavati opšte i posebne uslove.
Opšti uslovi:
završena srednja škola – IV stepen;
* da nijesu stariji od 28 godina, zaključno sa danom zatvaranja oglasa;
* crnogorsko državljanstvo;
* da nijesu kažnjavani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti i
* da su dostojni za obavljanje poslova u policiji u skladu sa Zakonom.
Posebni uslovi:
* položen ispit za vozača “B” kategorije;
* osnovno znanje iz engleskog jezika;
* osnovno znanje iz informatike;
* vještina plivanja.
Uz prijavu kandidati/kinje prilažu sljedeća originalna dokumenta ili ovjerene fotokopije:
* svjedočanstva i diplomu o završenoj srednjoj školi – IV stepen;
* uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak;
* vozačku dozvolu;
* javnu ispravu o završenoj obuci iz engleskog jezika, ukoliko kandidat/kinja nije učio/la engleski jezik u toku školovanja;
* javnu ispravu o završenoj obuci iz informatike, ukoliko kandidat/kinja nije učio/la informatiku u toku školovanja;
* ličnu kartu izdatu na novom obrascu.
Za kandidate/kinje koji/e ispunjavaju opšte i posebne uslove organizovaće se provjera:
* opšteg znanja i informisanosti;
* psihičke sposobnosti;
* fizičke spremnosti;
* vještine plivanja;
* zdravstvenih sposobnosti;
* prisutnosti droga u organizmu.
Proces selekcije odvijaće se pod šiframa. Kandidati/kinje koji na određenom testu ne ispune utvrđene norme, eliminišu se iz daljeg postupka selekcije.
Princip multietičnosti i polne ravnopravnosti primjenjuje se za kandidate/kinje koji/e ispune sve uslove za upis.
Obrasci za prijavljivanje i instrukcije o popunjavanju mogu se dobiti u svim centrima i odjeljenjima bezbjednosti Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova.
Prijave za upis sa potrebnom dokumentacijom predaju se neposredno na Policijskoj akademiji u Danilovgradu.
Konkurs je otvoren do 8. jula 2015. godine.
Sve informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti na web-adresi Policijske akademije (www.policijskaakademija.me i www.jupa.ac.me) i putem kontakt telefona: 020/812-527 i 020/812-520).

Aplikacioni obrazac (potrebno popuniti i priložiti uz dokumentaciju)
Pravilnik o regrutaciji i selekciji
Prilozi pravilnika o regrutaciji i selekciji (detaljni prikaz normi i tabela, visina, težina, bodovi...)

Policijska akademija ima dugogodišnju uspješnu saradnju sa Hans Zajdel Fondacijom za Srbiju i Crnu Goru. Saradnja se odvija kroz realizaciju obuka, koje finansijski podržava Fondacija, a realizuju predavači iz pokrajine Bavarske u Njemačkoj. Hans Zajdel Findacija je do sada pružala podršku za organizaciju mnogobrojnih obuka, seminara i konferencija, koje su organizovane u Crnoj Gori. U godišnjem planu saradnje za 2015. godinu uplanirana je i studijska posjeta policijskim obrazovnim institucijama u R. Srbiji: Upravi za stručno obrazovnje, osposobljavanje, usavršavanje i nauku MUP-a RS, Kriminalističko-policijskoj akademiji i Centru za osnovnu policijsku obuku.

Dana 28 i 29.05.2015. godine, u okviru obaveza iz poglavlja 23, na Policijskoj akademiji u Danilovgradu održan je seminar na temu «Poštovanje ljudskih prava u skladu sa CPT preporukama«.

Seminar je realizovan u organizaciji Ombudsmana, Policijske akademije i Uprave policije.

StartPrethodna12345678910SledećaKraj
Strana 1 od 27