NAJČITANIJE

Pretraga

Dana, 01.02.2016. (ponedjeljak) počinje obuka za petu grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka.
Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su obavezni da na Policijskoj akademiji budu do početka nastave u 08,00 časova. Detaljnije informacije u vezi realizacije obuke polaznici će dobiti na Policijskoj akademiji. Domaćin ove obuke je predavač Radovan Popović.

Za dodatne informacije i spisak pritisnite opširnije

 

JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu stručnog osposobljavanja i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije (“Sl. list”, br. 34/15 od 3.7.2015. godine) koji je donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.

Na Policijskoj akademiji je 17.12.2015. godine održan sastanak sa predstavnicima Misije OEBS-a za Crnu Goru. Sastanku su prisustvovali direktor Policijske akademije, Rajko Peković, savjetnica za međunarodnu saradnju, Jelena Tomić, šef odjeljenja za bezbjednosnu saradnju Misije OEBS-a za Crnu Goru, Vladimir Ragozin, savjetnik za obrazovanje i obuku, Robert Egri i programski asistent, Albana Abazović.

sreda, 16 decembar 2015 00:09

Obuka „Planiranje i rukovođenje“

Na Policijskoj akademiji se u periodu od 14-18. decembra 2015. godine, u organizaciji OEBS-a, Uprave policije, IPA Sekcije Crne Gore i Policijske akademije organizuje obuka na temu „Planiranje i rukovođenje”.

Cilj ove obuke jeste da se unaprijede kapaciteti novih policijskih rukovodilaca i da im se omogući da samostalno obavljaju svakodnevne poslove upravljanja i rukovođenja.Ovaj kurs će pomoći mladim policijskim rukovodiocima da odgovarajućim vještinama upravljaju svojim aktivnosti i osobljem kao i da lakše odgovore na postojeće potrebe zajednice i same policije.

Polaznici VIII generacije Obrazovnog programa za zanimanje policajac, Marko Durutović i Lazar Caković, biće u studijskoj posjeti Policijskoj akademiji u Vekšu, sa kojom naša Akademija ima potpisan Sporazum o saradnji.

Javna ustanova Viša stručna škola „Policijska akademija” Danilovgrad pripremila je kalendar realizacije osposobljavanja za zanimanje Zaštitar/ka lica i imovine za period januar - maj 2016. godine, i to: 

Redni broj kursa

Početak osposobljavanja

Završetak osposobljavanja

97.kurs

25.01. 2016.godine

26.02. 2016.godine

97.kurs

29.02. 2016.godine

01.04. 2016.godine

99.kurs

04.04. 2016.godine

06.05. 2016.godine

100.kurs

09.05.2016.godine

10.06.2016.godine

Prilikom prijavljivanja kandidata za neki od predviđenih kurseva, Policijskoj akademiji treba dostaviti osnovne podatke o polaznicima najkasnije 5 dana prije početka osposobljavanja.

Cijena osposobljavanja je 250 Eura.

Ukoliko neki kandidat želi usluge smještaja i ishrane, cijena  je 10,60 eura po danu.

Podatke možete dostaviti na e-mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili na fax 020-812-520.

Kontakt osoba je predavač Knežević Svetomir (tel. 067-184-298).

ponedeljak, 07 decembar 2015 14:09

Konferencija o primjeni sile

Danas je na Policijskoj akademiji, u organizaciji programa INL i ICITAP u okviru Ambasade SAD u Podgorici, organizovana Konferencija o primjeni sile.

Dobrovoljnoj akciji davanja krvi, koja je održana danas u prostorijama Doma zdravlja Danilovgrad „Dimitrije Dika Marenić“ , pridružili su se direktor Policijske akademije, Rajko Peković i 45 polaznika VIII i IX generacije Obrazovnog programa za zanimanje policajac.

U period od 12.10 - 27.10 i 02.11. - 20.11.2015. godine na Policijskoj akademiji realizovana su dva kursa: “Kurs za trenere“ za službenike A.D. Aerodromi Crne Gore.

Cilj kursa je da se polaznici osposobe za izvođenje nastave zasnovane na savremenim andragoškim metodama i principima učenja odraslih.

Delegacija Centra za obuku granične policije “Avram Iancu” iz Oradee, Rumunija, boravila je na Policijskoj akademiji u periodu od 16. do 18. novembra. Delegaciju su činili zamjenik direktora, glavni policijski komesar, Ionel Hotnoga, šef kancelarije za međunarodne poslove, glavni policijski komesar, Marius Cura i predsjednik Nacionalnog policijskog tijela, glavni policijski komesar Ionel Miches.

StartPrethodna12345678910SledećaKraj
Strana 1 od 33