Donacija fondacije „50 godina mature“

 

Dana 16.oktobra 2017. godine, Fondacija “50 GODINA MATURE “ generacija školske godine 1966/67 Gimnazije Slobodan Škerović  Podgorica, sa sjedištem u Danilovgradu , donirali su Policijskoj akademiji 50 knjiga stručne literature iz raznih oblasti i od različitih autora. Donaciju je, u ime fondacije, uručio predsjednik Upravnog odbora Slobodan Žarić. Rukovodilac Policijske akademije Boban Šaranović se zahvalio na te je istakao da će ova stručna literatura koristiti i predavačima i polaznicima brojnih obuka koje se organizuju na Policijskoj akademiji tokom realizacije i usvajanja nastavnih sadržaja.

Spisak literature možete pogledati u prilogu.

 

PREGLED NASLOVA POKLONJENIH KNJIGA 

 1. Ustav za Knjaževinu Crnu Goru - kom. 1 – autor Ljiljana Jokić
 2. Pokret za nezavisnu Evropsku Crnu Goru - kom. 1
 3. Droge i Terorizam  - kom. 1 – autori Radovan Jović, Andrija Savić, Rajko Kuljača
 4. Znanjem protiv droge – kom. 1
 5. Osnovni principi menadžmenta – kom. 1 – autor prof. dr Radoš Bošković
 6. Logistika – autori Ilija Tucekov, Gordan Stojić
 7. Svet rada – časopis – kom. 2
 8. Osnovi kriminalistike – kom. 1 – autori dr Mihailo Bošković, dr Vesko Vučković, Dejan Bošković
 9. Motorna vozila – kom. 1. – autori dr Božidar Nikolić, Danko Nikolić
 10. Obrazovna tehnologija – kom. 1 – dr Nikola Mijatović
 11. Osnovni elementi upravljanja transportom – kom. 1 – autori dr Vladan Božić, dr Slobodan Aćimović
 12. Zaštita od požara i protivdiverziona zaštita – kom. 2 – autor dr Rade S. Đurković
 13. Bezbjednost drumskog saobraćaja – kom. 1 – dr Milan Inić
 14. Osnovi upravljanja transportom – kom. 1 – dr Vladan Božić, Slobodan Aćimović
 15. Tehnička sredstva u bezbjednosnim sistemima – kom. 1. – autor dr Rade Đurković
 16. Vještačenja saobraćajnih nezgoda – kom. 1 – autori Dragoljub Šotra, Goran Čarapić
 17. Zakon o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjere bezbjednosti – kom. 1
 18. Osnovi carinskog prava Evropske unije – kom. 2
 19. Upravljanje radnom uspješnošću – kom. 1 – autor dr Rajko Novićević
 20. Misija sedme sile – kom. 1. – autor Vasilije Milić
 21. Ekspertiza drumskih saobraćajnih nezgoda u Crnoj Gori - kom. 1 –  autor dr Miodrag Šoć
 22. Sistem zaštite ličnosti i objekata – kom. 2 – autori Ljubomir Stajić, Dragić Pajković
 23. Transportno osiguranje i havarije – kom. 3 – autor Milorad Kilibarda
 24. Osnovi zaštite i održivi razvoj morskih prostora – kom. 1 – autor Danilo Đurović
 25. Finansije i finansijska tržišta – kom 1 – autor dr Dušan Zdravković
 26. Principi baza podataka – kom. 1 – autori Pavlo Mogin, Ivan Luković
 27. Baze podataka – kom. 1 – dr Jaroslav Pališčuk
 28. Pekinška deklaracija – kom. 1
 29. Marketing za inžinjere – kom. 1 – autor Života Radosavljević
 30. Špeditersko poslovanje – kom. 1 – autor Vladeta Gajić
 31. Žena u vlasti – 1990 – 2003 – kom. 1
 32. Sistem nacionalne bezbjednosti Crne Gore – kom. 1 – autor Ivan Mašulović
 33. Umijeće uspješnog upravljanja – kom. 1 – autor Radoica Ljuburić
 34. Tolerancija i arogancija – kom. 1 – autor Željko Rutović
 35. Opšte učenje o pravu – kom. 1 – autor dr Gordana Vujadinović
 36. Intermodularni transportni sistem – kom. 2 – autor dr Branislav Dragović
 37. Brodski mašinski kompleks – kom. 2 – autor Lazo Vujović
 38. Pomorske tehnologije transporta i logistika
 39. Priručnik Suština i tehnika postupka  ...    – kom. 1 – autori Dragoljub Bajić, Darko Bajić
 40. Pomorac duge plovidbe – stres – kom. 1 – autor Danilo Đurović
 41. Motivacija postignuća – kom. 1 – autori Ratko Dunđerović i Jelena Matnić
 42. Poslovna psihologija – kom. 2 – autor dr Branislav Mar
 43. Javne finansije – kom. 1 – autor dr Mirko Kulić 

2P6A3041 Copy