Po završetku obuke “Finansijske istrage i oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću“ za prvu grupu polaznika , prošle sedmice je započet novi ciklus istoimene obuke u sklopu  EURoL II projekata EU za podršku vladavini prava u Crnoj Gori za drugu po redu grupu učesnika. Tema prvog od tri petodnevna seminara su bile finansijske istrage i oduzeta imovina stečena nelegalnim putem. 

Prisustvovalo je 22 učesnika iz različitih institucija, uključujući:

Upravu policije, Upravu Carina, Agenciju za borbu protiv korupcije i pranja novca, sudstva i državnog tužilaštva. Ova aktivnost je u organizaciji  i saradnji EURoL II projekta, Policijske akademije i Centra za obuku sudstva i državnog tužilaštva.  Sljedeći moduli će se održati u naredna dva mjeseca i kasnije se nastaviti na naprednim seminarom u Italiji u julu ove godine.

 

2P6A0506 Copy

2P6A0526 Copy