Polaznici/ce dvanaeste generacije JU VSŠ “Policijske akademije“ i predstavnici IPA sekcije Crne Gore posjetili su dom starih “Duga” u Danilovgradu. Oni su zajedno sa direktorom ove ustanove, Bobanom Šaranovićem, predsjednikom IPA sekcije, Vojislavom Dragovićem, predsjednikom regije Centar, Seadom Frljučkićem i nastavnikom na Policijskoj akademiji, Nikolom Ašaninom bili gosti Doma u četvrtak, 23.05.2019.

Cilj posjete bio je upoznavanje akademaca i akademki, kao i predstavnika IPA sekcije sa načinom organizacije rada i funkcionisanjem Doma, strukturom korisnika/ca, a najznačajniji je kratka edukacija budućih policijskih službenika/ca za rad sa starim osobama, koju je kroz obilazak i razgovor sa korisnicima/cama sprovela psihologica Doma, Jelena Rabren. Polaznici Policijske akademije pokazali su veliko interesovanje kada je u pitanju rad sa starim licima.

Pomenuta posjeta bila je dobra prilika da se ukaže na značaj ovog vida socijalne zaštite, zatim da se akademci upoznaju sa uslovima i načinom života starih osoba u domovima za stare i života starih lica uopšte, da se skrene pažnja na postojanje predrasuda prema ovoj populaciji i da se mladi policajci početno senzibilišu za rad sa starim osobama. Ovaj susret bio je i dobra prilika da se starim osobama ukaže poštovanje, iskaže briga i pažnja, koja im je u ovoj životnoj dobi potrebna. Za same korisnike ovakav vid interakcije bio je od izuzetne važnosti za njihovu socijalizaciju i uticao na povećanje pozitivne energije u grupi, zatim podstiče njihov društveni život i međuljudsku komunikaciju.