U toku mjeseca aprila sprovedena je kampanja informisanja srednjoškolaca o uslovima za upis i toku školovanja na Policijskoj akademiji. U okviru kampanje posjećene su škole u Baru, Ulcinju, Herceg Novom, Tivtu, Nikšiću, Podgorici i Pljevljima. Uz nastavnike sa Akademije, škole su posjećivali po dva naša akademca, kao i pripadnici Uprave policije u okviru svoje postojeće kampanje. Posebno je stavljen naglasak na kapacitete Akademije, kvalitete obrazovanja koji se nude i značaj same profesije. Takođe, maturanti srednjih škola su imali prilike da postave pitanja u vezi sa onim što ih interesuje u policijskom pozivu i u policijskom školovanju.