JU VSŠ “Policijska akademija” organizuje stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu stručnog osposobljavanja i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije (“Sl. list”, br. 34/15 od 3.7.2015. godine) koji je donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.

Program stručnog osposobljavanja za vršenje poslova komunalne policije i način provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije i obrazac za prijavu možete preuzeti na dnu teksta.

Stručno osposobljavanje će se realizovati u prostorijama JU VSŠ “Policijska akademija” u trajanju od 24 radna dana.

Osposobljavanje počinje 6.4.2020. godine u 08:00h.

Isto će se nastaviti u kontinuitetu u skladu sa potrebama za osposobljavanje komunalnih policajaca/ki.

Od polaznika se očekuje da popune prijavni obrazac i da isti proslijede Policijskoj akademiji najkasnije do 3.4.2020. godine do 14:00h.

Prijavni obrazac mora biti popunjen i ovjeren od strane nadležnog organa.

Za sve detaljnije informacije možete se obratiti:
Ljubiši Kokoviću
telefon +382 67 184 297;
e-mail: ljubisa.kokovic@policijskaakademija.me

 

 JU VSŠ “Policijska akademija” organizuje stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu stručnog osposobljavanja i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije (“Sl. list”, br. 34/15 od 3.7.2015. godine) koji je donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.

 JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu stručnog osposobljavanja i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije (“Sl. list”, br. 34/15 od 3.7.2015. godine) koji je donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.

 JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu stručnog osposobljavanja i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije (“Sl. list”, br. 34/15 od 3.7.2015. godine) koji je donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.

 

 JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu stručnog osposobljavanja i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije (“Sl. list”, br. 34/15 od 3.7.2015. godine) koji je donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.

Program stručnog osposobljavanja za vršenje poslova komunalne policije i način provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije i obrazac za prijavu možete preuzete ovdje .


Stručno osposobljavanje će se realizovati u prostorijama JU VSŠ “Policijska akademija” u trajanju od 25 radnih dana. 

Osposobljavanje 12 grupe polaznika počinje 15. oktobra 2018. godine u 08:00h.

Osposobljavanje će se nastaviti u kontinuitetu u skladu sa potrebama za osposobljavanje komunalnih policajaca/ki.


Od polaznika se očekuje da popune prijavni obrazac i da isti proslijede Policijskoj akademiji najkasnije do 12.10.2018. godine do 15:00h.


Spisak polaznika biće objavljen na sajtu Policijske akademije nakon završetka prijavljivanja.

Za sve detaljnije informacije možete se obratiti:
Nikola Ašanin
telefon +382 67 184 349;
E-mail: nikola.asanin@policijskaakademija.me

 

 Dana, 07.05.2018. (ponedjeljak) počinje obuka za XI grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka.

Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su obavezni da na Policijskoj akademiji budu do početka nastave u 08,00 časova. Polaznici se mogu prijaviti na Policijskoj akademu i u nedelju 06.05.2018. godine najkasnije do 21:00 časova.

Polaznici/e su dužni sa sobom ponijeti lična dokumenta, lični pribor za higijenu i sportsku opremu.

Detaljnije informacije u vezi realizacije obuke polaznici će dobiti na Policijskoj akademiji.

Domaćin ove obuke je Nikola Ašanin.

 Da bi pogledali spisak, pritisnite opširnije ili pogledajte u prilogu.

JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu stručnog osposobljavanja i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije (“Sl. list”, br. 34/15 od 3.7.2015. godine) koji je donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.

Program stručnog osposobljavanja za vršenje poslova komunalne policije i način provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije i obrazac za prijavu možete preuzete ovdje .


Stručno osposobljavanje će se realizovati u prostorijama JU VSŠ “Policijska akademija” u trajanju od 25 radnih dana. Svi polaznici imaju pravo na smještaj sa ishranom za vrijeme trajanja cjelokupne obuke, obračunato prema važećem Troškovniku Policijske akademije. Troškovnik možete preuzeti ovdje .

Osposobljavanje 11 grupe polaznika počinje 07. maja 2018. godine u 08:00h.

Osposobljavanje će se nastaviti u kontinuitetu u skladu sa potrebama za osposobljavanje komunalnih policajaca/ki.


Od polaznika se očekuje da popune prijavni obrazac i da isti proslijede Policijskoj akademiji najkasnije do 03.05.2018. godine, kako bi Policijska akademija sagledala prijave polaznika.


Spisak polaznika biće objavljen na sajtu Policijske akademije 04.05.2018 godine.

Za sve detaljnije informacije možete se obratiti:
Nikola Ašanin
telefon +382 67 184 349;
E-mail: nikola.asanin@policijskaakademija.me

 

Dana, 13.11.2017. (ponedjeljak) počinje obuka za devetu grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka.


Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su obavezni da na Policijskoj akademiji budu do početka nastave u 08,00 časova. Polaznici se mogu prijaviti na Policijskoj akademu i u nedelju 12.11.2017. godine najkasnije do 21:00 časova.

Detaljnije informacije u vezi realizacije obuke polaznici će dobiti na Policijskoj akademiji.

Domaćin ove obuke je Nenad Vojinović.

 

Da bi pogledali spisak, pritisnite opširnije ili pogledajte u prilogu.

U VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu stručnog osposobljavanja i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije (“Sl. list”, br. 34/15 od 3.7.2015. godine) koji je donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.

Program stručnog osposobljavanja za vršenje poslova komunalne policije i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije i obrazac za prijavu možete preuzete ovdje .


Stručno osposobljavanje će se realizovati u prostorijama JU VSŠ “Policijska akademija” u trajanju od 25 radna dana. Svi polaznici imaju pravo na smještaj na bazi punog pansiona za vrijeme trajanja cjelokupne obuke, obračunato prema važećem Troškovniku Policijske akademije. Troškovnik možete preuzeti ovdje .

Osposobljavanje desete grupe polaznika počinje 13. novembra 2017. godine u 08:00h.

Osposobljavanje će se nastaviti u kontinuitetu u skladu sa potrebama za osposobljavanje komunalnih policajaca/ki.


Od polaznika se očekuje da popune prijavni obrazac i da isti proslijede Policijskoj akademiji najkasnije do 08.11.2017. godine, kako bi Policijska akademija sagledala prijave polaznika.


Spisak polaznika biće objavljen na sajtu Policijske akademije 10.11.2017 godine.

Za sve detaljnije informacije možete se obratiti:
Nenad Vojinović
telefon +382 67 285 464;
E-mail: nenad.vojinovic@yahoo.com

Dana, 10.04.2017. (ponedjeljak) počinje obuka za devetu grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka.


Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su obavezni da na Policijskoj akademiji budu do početka nastave u 08,00 časova. Detaljnije informacije u vezi realizacije obuke polaznici će dobiti na Policijskoj akademiji.

Domaćin ove obuke je Damir Zejnilović.

 

Budva

 1. Aleksandar Mijatović
 2. Bojana Doljanica
 3. Vanja Ašanin
 4. Radule Femić
 5. Nenad Bugarčić
 6. Mladen Jokić
 7. Slobodan Maslak
 8. Vuk Đurišić
 9. Darko Čelebić
 10. Marko Vukanović
 11. Stefan Vukosavović

Kolašin

 1. Boško Šuković  

Kotor

 1. Aleksandrar Vučetić

Plav

 1. Alen Radončić

Pljevlja

 1. Dušan Čavić
 2. Marko Ćirović
 3. Saša Komadanović
 4. Almira Alikavazović

JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu stručnog osposobljavanja i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije (“Sl. list”, br. 34/15 od 3.7.2015. godine) koji je donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.

Početak obuke na programu za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka koje je planirano za 23.01.2017. godine počeće 30.01.2017. godine.

JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu stručnog osposobljavanja i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije (“Sl. list”, br. 34/15 od 3.7.2015. godine) koji je donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.

Dana, 18.04.2016. (ponedjeljak) počinje obuka za sedmu grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka.


Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su obavezni da na Policijskoj akademiji budu do početka nastave u 08,00 časova. Detaljnije informacije u vezi realizacije obuke polaznici će dobiti na Policijskoj akademiji. Domaćin ove obuke je Safet Kočan.

Za dodatne informacije i spisak pritisnite opširnije. 

JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu stručnog osposobljavanja i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije (“Sl. list”, br. 34/15 od 3.7.2015. godine) koji je donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.

Dana 08.04.2016. godine shodno Programu za Stručno osposobljavanje za zanimanje komunalni policajac/ka završena je obuka VI grupe polaznika/ca.

Kurs je realizovan u periodu od 07. marta do 08. aprila 2016. god. u prostorijama Policijske akademije.

Kurs je pohađalo: 29 polaznika (iz Podgorice, Bara, Herceg Novog, Bijelog Polja, Šavnika, Rožaja, Berana, Ulcinja, Kolašina i Danilovgrad).