Dana, 07.05.2018. (ponedjeljak) počinje obuka za XI grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka.

Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su obavezni da na Policijskoj akademiji budu do početka nastave u 08,00 časova. Polaznici se mogu prijaviti na Policijskoj akademu i u nedelju 06.05.2018. godine najkasnije do 21:00 časova.

Polaznici/e su dužni sa sobom ponijeti lična dokumenta, lični pribor za higijenu i sportsku opremu.

Detaljnije informacije u vezi realizacije obuke polaznici će dobiti na Policijskoj akademiji.

Domaćin ove obuke je Nikola Ašanin.

 Da bi pogledali spisak, pritisnite opširnije ili pogledajte u prilogu.

JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu stručnog osposobljavanja i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije (“Sl. list”, br. 34/15 od 3.7.2015. godine) koji je donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.

Program stručnog osposobljavanja za vršenje poslova komunalne policije i način provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije i obrazac za prijavu možete preuzete ovdje .


Stručno osposobljavanje će se realizovati u prostorijama JU VSŠ “Policijska akademija” u trajanju od 25 radnih dana. Svi polaznici imaju pravo na smještaj sa ishranom za vrijeme trajanja cjelokupne obuke, obračunato prema važećem Troškovniku Policijske akademije. Troškovnik možete preuzeti ovdje .

Osposobljavanje 11 grupe polaznika počinje 07. maja 2018. godine u 08:00h.

Osposobljavanje će se nastaviti u kontinuitetu u skladu sa potrebama za osposobljavanje komunalnih policajaca/ki.


Od polaznika se očekuje da popune prijavni obrazac i da isti proslijede Policijskoj akademiji najkasnije do 03.05.2018. godine, kako bi Policijska akademija sagledala prijave polaznika.


Spisak polaznika biće objavljen na sajtu Policijske akademije 04.05.2018 godine.

Za sve detaljnije informacije možete se obratiti:
Nikola Ašanin
telefon +382 67 184 349;
E-mail: nikola.asanin@policijskaakademija.me

 

Dana, 13.11.2017. (ponedjeljak) počinje obuka za devetu grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka.


Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su obavezni da na Policijskoj akademiji budu do početka nastave u 08,00 časova. Polaznici se mogu prijaviti na Policijskoj akademu i u nedelju 12.11.2017. godine najkasnije do 21:00 časova.

Detaljnije informacije u vezi realizacije obuke polaznici će dobiti na Policijskoj akademiji.

Domaćin ove obuke je Nenad Vojinović.

 

Da bi pogledali spisak, pritisnite opširnije ili pogledajte u prilogu.