Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se 3. 7. 2020. godine u prostorijama Policijske akademije.

Zainteresovani kandidati treba da donesu kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 50,00 eura na ž.r. 535-18693-66,

Svrha uplate "OBUKA U RUKOVANJU NAORUŽANJEM", primalac "JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad".

Kontakt osoba: Pavle Vratnica 067 184 292

 

Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se dana 5. 6. 2020. godine u prostorijama Policijske akademije.

Potrebno je da svi zainteresovani kandidati donesu kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 50,00 eura na ž.r. 535-18693-66 (svrha uplate: "obuka u rukovanju naoružanjem", primalac: "JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad").

Kontakt osoba: Pavle Vratnica 067 184 292

 

Na Policijskoj akademiji se u periodu od 2. 3. do 6. 3. 2020. godine realizovala specijalistička obuka "Spašavanje iz ruševina"
u organizaciji MUP-a - Direktorat za vanredne situacije i Akademije.
Polaznici su bili iz gradskih službi zaštite i spašavanja sa sjevera i juga Crne Gore, dok su predavači bili Aco Vuletić, Darko Žižić, Ilija Bogetić i Dragan Stanojević.

 

 

Danas je na Policijskoj akademiji otvorena obuka na temu ,,Zaštita važnih objekata u borbi protiv terorizma’’. Trening će trajati od 10. 2. do 14. 2. 2020.god. Obuku je podržala TIKA (Agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju). Predavači su eksperti iz turske policije: Murat Uygur i Kenan Çelik, dok će učešće u obuci uzeti 20 službenika Uprave policije.

Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se dana 5. 2. 2020. godine u prostorijama Policijske akademije.

Svi zainteresovani kandidati moraju donijeti kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 50 eura na Ž.R. 535-18693-66,

Svrha uplate "OBUKA U RUKOVANJU NAORUŽANJEM", primalac "JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad".

Kontakt osoba: Pavle Vratnica 067 184 292

Policijska Akademija u saradnji sa centrom za obuku granične policije Segedin- Mađarska, organizuje obuku na temu ''Postupanje u slučajevima otkrivanja grupa migranata''. Međunarodni predavači će svoje bogato iskustvo u radu sa migrantima podijeliti sa kolegama iz Crne Gore iz sektora granične policije. Obuku će pohađati 44 polaznika u periodu od 11. - 13.12.2019.godine i od 16. - 17. 12. 2019. godine u prostorijama Policijske akademije.
Cilj obuke je stvoriti i identifikovati vještine koje rezultiraju sigurnim i profesionalnim mjerama, izvršiti presretanje na efikasan način i kako se baviti velikom grupom imigranata u neočekivano realnim situacijama. Polaznici obuke integrišu stečeno znanje u različite situacione zadatke i na taj način poboljšavaju efikasnost svojih angažovanja.

U organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, francuske ambasade i Policijske akademije realizovan je seminar na temu: borba protiv terorizma. Seminar je trajao tri dana, u okviru kojeg smo ugostili predavača, komadanta odsjeka za borbu protiv terorizma Francuske policije. Postojala je vrlo dobra razmjena iskustava, na veliko zadovoljstvo učesnika. Akcenta je stavljen na primjenu istražnih tehnika u domenu borbe protiv terorizma.

Učesnici su bili inspektori iz sektora kriminalističke policije.

U organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, Direktorata za vanredne situacije i Policijske akademije u okviru Programa bilateralne saradnje između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Francuske za 2019. Godinu, u periodu od 03.06.-07.06.2019. realizovan je seminar na temu Zaštita i spašavanje u slučaju zemljotresa”.

Cilj seminara je bio sticanje znanja i vještina iz oblasti tehničkih intervencija i osposobljavanje za uspješno izvršavanje radnih zadataka prilikom spašavanja lica iz ruševina prilikom zemljotresa. Obuku su prošli 15 polaznika - pripadnika operativnih jedinica za zaštitu i spašavanje.

 

Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se dana 29.05.2019. godine u prostorijama Policijske akademije.

Svi zainteresovani kandidati moraju donijeti kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 50eura na Ž.R. 535-18693-66,

Svrha uplate "OBUKA U RUKOVANJU NAORUŽANJEM", primalac "JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad".

Kontakt osoba: Pavle Vratnica 067 184 292

 

 

Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se dana 22. 4. 2019. godine u prostorijama Policijske akademije.

Svi zainteresovani kandidati moraju donijeti kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 50eura na Ž.R. 530-20137-33,

Svrha uplate "OBUKA U RUKOVANJU NAORUŽANJEM", primalac "JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad".

Kontakt osoba: Pavle Vratnica 067 184 292

 

Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se dana 27.02.2019. godine u prostorijama Policijske akademije.

Svi zainteresovani kandidati moraju donijeti kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 50eura na Ž.R. 530-20137-33,

Svrha uplate "OBUKA U RUKOVANJU NAORUŽANJEM", primalac "JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad".

Kontakt osoba: Pavle Vratnica 067 184 292

Na Policijskoj akademiji realizuje se seminar na temu »Upotreba ručnog spreja sa nadražujućim dejstvom« za službenike Sektora kriminalističke policije – Odsjek za specijalne istražne metode.

Predavač na seminaru je Miodrag Jovović, nastavnika Policijske 
akademije.

U saradnji Policijske akademije i Uprave policije Crne Gore, u periodu od 19.11-14.12. 2018. godine  ralizovan je kurs na temu „ Albanski jezik “  za 11 službenika/ca  Sektora granične policije. 

Predavač na kursu bio je gdin Nikola Camaj, profesor albanskog jezika.

U organizaciji MUP/Uprave policije i Policijske akademije u periodu od 11-13.12. 2018. godine ralizovan je kurs na temu „Pružanje prve pomoći u vanbolničkim uslovima- napredni nivo“, za 15 pipadnika operativnih jedinica za zaštitu i spašavanje.

Cilj kursa je bio da se polaznici obuče za pružanju prve pomoći u vanbolničkim uslovima licima kojima je pomoć potrebna radi spašavanja života i prevencije invaliditeta.

Predavači/ce na kursu su bili:

  • Loncović Željko, službenik MUP –a,
  • dr Mijušković Marija i Kontić Maja, medicinska sestra, zaposlene u Opštoj bolnici Nikšić.

Na Policijskoj akademiji su 11. i 13. 12.2018. godine realizovani seminari na temu

„Pravne tekovine Evropske unije“ , za 33 službenika/ce Sektora granične policije.

Cilj seminara je upoznavanje službenika/ca sa osnovnim pojmovima koji se odnose na organizaciju i funkcionisanje Evropske unije, sa posebnim osvrtom na pravne tekovine.

Predavač na seminaru je bio mr Velibor Vučinić, službenik Sektora granične policije.

Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se dana 13.12.2018. godine u prostorijama Policijske akademije.

Svi zainteresovani kandidati moraju donijeti kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 50eura na Ž.R. 530-20137-33,

Svrha uplate "OBUKA U RUKOVANJU NAORUŽANJEM", primalac "JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad".

Kontakt osoba: Pavle Vratnica 067 184 292

 

Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se dana 30.10.2018. godine u prostorijama Policijske akademije.

Svi zainteresovani kandidati moraju donijeti kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 50eura na Ž.R. 530-20137-33,

Svrha uplate "OBUKA U RUKOVANJU NAORUŽANJEM", primalac "JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad".

Kontakt osoba: Pavle Vratnica 067 184 292

 

 

Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se dana 09.07.2018. godine u prostorijama Policijske akademije.

Svi zainteresovani kandidati moraju donijeti kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 50eura na Ž.R. 530-20137-33,

Svrha uplate "OBUKA U RUKOVANJU NAORUŽANJEM", primalac "JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad".

Kontakt osoba: Pavle Vratnica 067 184 292

 

 

 Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se dana 04.05.2018. godine u prostorijama Policijske akademije.

Svi zainteresovani kandidati moraju donijeti kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 50eura na Ž.R. 530-20137-33,

Svrha uplate "OBUKA U RUKOVANJU NAORUŽANJEM", primalac "JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad".

Kontakt osoba: Pavle Vratnica 067 184 292

 

 Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se dana 08.03.2018. godine u prostorijama Policijske akademije.

Svi zainteresovani kandidati moraju donijeti kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 50eura na Ž.R. 530-20137-33,

Svrha uplate "OBUKA U RUKOVANJU NAORUŽANJEM", primalac "JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad".

Kontakt osoba: Pavle Vratnica 067 184 292

 

Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se dana 23.01.2018. godine u prostorijama Policijske akademije.

Svi zainteresovani kandidati moraju donijeti kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 50eura na Ž.R. 530-20137-33,

Svrha uplate "OBUKA U RUKOVANJU NAORUŽANJEM", primalac "JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad".

Kontakt osoba: Pavle Vratnica 067 184 292

 

Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se dana 20.12.2017. godine u prostorijama Policijske akademije.

Svi zainteresovani kandidati moraju donijeti kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 50eura na Ž.R. 530-20137-33,

Svrha uplate "OBUKA U RUKOVANJU NAORUŽANJEM", primalac "JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad".

Kontakt osoba: Pavle Vratnica 067 184 292

 

 

Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se dana 20.11.2017. godine u prostorijama Policijske akademije.

Svi zainteresovani kandidati moraju donijeti kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 50eura na Ž.R. 530-20137-33,

Svrha uplate "OBUKA U RUKOVANJU NAORUŽANJEM", primalac "JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad".

Kontakt osoba: Pavle Vratnica 067 184 292

 

U periodu 30. oktobar – 02. novembar, na Policijskoj akademiji u Danilovgradu je održan kurs na temu “Pretrazivačke internet mašinerije i prikupljanje podataka iz otvorenih izvora”. Ova obuka je realizovana u saradnji MUP-a/Uprave policije Crne Gore i  Britanske ambasade, kao i Policijske akademije koja  je bila zadužena za logističku podršku.

Predavači  na obuci bili su gdin Andrew Richards i gdin Brendan Jose, predstavnici Nacionalne kriminalističke agencije Velike Britanije. Kurs je pohađalo 20 polaznika Sektora kriminalističke policije Uprave policije Crne Gore. 

Na osnovu bilateralne saradnje između Uprave policije Crne Gore i Savezne policije Njemačke na  Policijskoj akademiji je od 16-19.10.2017. godine, održan seminar na temu “Sigurnost dokumenata i isprava”. Obuku je pohađalo 18 polaznika, svi iz  Sektora granične policije. Predavači na seminaru su bili: Niclas Buderath i Carsten Kanzler (Savezna policija Njemačke).

U okviru bilateralne granično-policijske saradnje između Uprave policije Crne Gore - Sektora granične policije i Savezne policije Njemačke, na Policijskoj akademiji u Danilovgradu realizuje se seminar na temu "Policijska provjera identiteta". Predavači na obuci su službenici Savezne policije Njemačke, a obuka će biti sprovedena u periodu od 10-12. oktobra 2017. godine. Seminar pohađa 19 polaznika, 18 pripadnika Sektora granične policije UP CG i 1 službenik Policijske akademije.

 

Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se dana 13.09.2017. godine u prostorijama Policijske akademije.

Svi zainteresovani kandidati moraju donijeti kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 50eura na Ž.R. 530-20137-33,

Svrha uplate "OBUKA U RUKOVANJU NAORUŽANJEM", primalac "JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad".

Kontakt osoba: Pavle Vratnica 067 184 292

 

Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se dana 10.07.2017. godine u prostorijama Policijske akademije.

Svi zainteresovani kandidati moraju donijeti kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 50eura na Ž.R. 530-20137-33,

Svrha uplate "OBUKA U RUKOVANJU NAORUŽANJEM", primalac "JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad".

Kontakt osoba: Pavle Vratnica 067 184 292

Na Policijskoj akademiji je održana dvodnevna obuka (17.05. - 18.05.2017.) na temu: "Doprinos unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori." Organizator su bili NVO Juventas i NVO KVIR Montetegro. Obuku je pohađao 26 polaznika. Od tog broja bilo je 5 polaznika Policijske akademije koji se školuju po obrazovnim programu za zvanje policajac/policajka i 21 polaznik iz Uprave policije.

Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se dana 26.05.2017. godine u prostorijama Policijske akademije.

Svi zainteresovani kandidati moraju donijeti kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 50eura na Ž.R. 530-20137-33,

Svrha uplate "OBUKA U RUKOVANJU NAORUŽANJEM", primalac "JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad".

Kontakt osoba: Pavle Vratnica 067 184 292

Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se dana 26.04.2017. godine u prostorijama Policijske akademije.

Svi zainteresovani kandidati moraju donijeti kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 50eura na Ž.R. 530-20137-33,

Svrha uplate "OBUKA U RUKOVANJU NAORUŽANJEM", primalac "JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad".

Kontakt osoba: Pavle Vratnica 067 184 292

Na Policijskoj akademiji je od 03.-06.04.2017. godine u organizaciji ambasade Republike Francuske i ambasade Njemačke, a u saradnji sa Upravom policije, održan seminar na temu “Prepoznavanje falsifikovanih dokumenata”. Obuku je pohađalo 14 polaznika svi iz  Sektora granične policije. Predavači na seminaru su bili: Jean Battour (Žandarmerija Francuske) i Christopher Thome (Federalna policija Njemačke).

Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se dana 22.03.2017. godine u prostorijama Policijske akademije. Svi zainteresovani kandidati moraju donijeti kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 50eura na Ž.R. 530-20137-33, Svrha uplate "OBUKA U RUKOVANJU NAORUŽANJEM".

Kontakt osoba: Pavle Vratnica 067 184 292

Na Policijskoj akademiji je u periodu od 06-10.02.2017. godine, u organizaciji Ambasade SAD, u okviru EXBS programa, a u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova - Upravom policije i Upravom carina, održan seminar na temu “Sprečavanje krijumčarenja motornih vozila”. Obuku je pohađalo 16 polaznika, 11 službenika Uprave carina, 3 službenika Sektora granične policije i 2 predavača sa Policijske akademije. Predavači na seminaru su bili: Željko Dragobratović i Danijel Ostarić - MUP Republike Hrvatske.

Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se dana 22.02.2017. godine u prostorijama Policijske akademije. Svi zainteresovani kandidati moraju donijeti kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 50eura na Ž.R. 530-20137-33, Svrha uplate "OBUKA U RUKOVANJU NAORUŽANJEM".

Kontakt osoba: Pavle Vratnica 067 184 292

Danas je na policijskoj akademiji počela obuka "Sprečavanje krijumčarenja motornih vozila". Obuka se realizuje u saradnji sa Ambasadom SAD - EXBIS program i trajaće do petka 10. februara.