U organizaciji MUP/Uprave policije i Policijske akademije u periodu od 11-13.12. 2018. godine ralizovan je kurs na temu „Pružanje prve pomoći u vanbolničkim uslovima- napredni nivo“, za 15 pipadnika operativnih jedinica za zaštitu i spašavanje.

Cilj kursa je bio da se polaznici obuče za pružanju prve pomoći u vanbolničkim uslovima licima kojima je pomoć potrebna radi spašavanja života i prevencije invaliditeta.

Predavači/ce na kursu su bili:

  • Loncović Željko, službenik MUP –a,
  • dr Mijušković Marija i Kontić Maja, medicinska sestra, zaposlene u Opštoj bolnici Nikšić.