Na Policijskoj akademiji realizuje se seminar na temu »Upotreba ručnog spreja sa nadražujućim dejstvom« za službenike Sektora kriminalističke policije – Odsjek za specijalne istražne metode.

Predavač na seminaru je Miodrag Jovović, nastavnika Policijske 
akademije.