O nama

Istorijat

JU Policijska akademija u Danilovgradu osnovana je odlukom Vlade Crne Gore 2006. godine, a od 2012. godine ima status više stručne škole. Nastala je transformacijom Srednje škole unutrašnjih poslova, prve ustanove za sticanje policijskog obrazovanja u Crnoj Gori osnovane 1995. godine. Primjenom međunarodnih standarda iz oblasti obrazovanja u sektoru bezbjednosti za relativno kratko vrijeme postala je respektabilna obrazovno-bezbjednosna ustanova za obrazovanje i obuku u sektoru bezbjednosti i zaštite sa visokom reputacijom u regionalnim okvirima. Kao jedina institucija za obuku organa za sprovođenje zakona u Crnoj Gori, od svog osnivanja ova ustanova nije gubila vrijeme, već se konstantno razvijala. Na tom putu, osim osnovne djelatnosti obrazovanja za zanimanje policajac i zatvorski policajac, Akademija je uspjela da licencira i ponudi tržištu veliki broj obrazovnih programa, specijalističkih obuka i treninga iz oblasti bezbjednosti i zaštiti ga, prvenstveno za pripadnike organa za sprovođenje zakona: Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde, Uprave carina, Poreske uprave, Ministarstva odbrane, Vojske Crne Gore, lokalnih organa samouprave, Komunalne policije i Službe zaštite i spašavanja, Nacionalnih parkova Crne Gore, Javnog preduzeća Aerodromi Crne Gore, pravosudnih organa, tužilaštva i suda, Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, Agencije za nacionalnu bezbjednost itd.

Osnovno policijsko obrazovanje je jedna od prioritetnih djelatnosti Akademije kroz koju se budući policijski službenici osposobljavaju za obavljanje policijskog posla, stiču osnovu za stručno i specijalističko usavršavanje i razvoj profesionalne karijere. Akademci stiču znanja i vještine zasnovane na evropskim standardima, izgrađuju stavove koji garantuju poštovanje osnovnih vrijednosti demokratije i vladavine prava, razvijaju odnos otvorenosti prema zajednici, kulturnim društvenim i drugim promjenama, stiču vještine komunikacije i sposobnost kontrole stresa i druge vještine koje će im biti potrebne u praktičnom radu. Konkurs za upis polaznika Obrazovnog programa policajac/policajka Akademija raspisuje svake godine, a jedan broj upisnih mjesta obezbijeđen je za kandidate koji su se opredijelili za princip afirmativne akcije. Znanje i vještine stečene tokom školovanja omogućavaju zaposlenje u Policiji na poslovima održavanja javnog reda i mira, suzbijanja kriminaliteta, bezbjednosti u saobraćaju, graničnim poslovima, poslovima obezbjeđivanja ličnosti i objekata i drugim oblastima vezanim za zanimanje policajac/ka.

Tokom besplatnog dvogodišnjeg školovanja, polaznicima Obrazovnog programa za zanimanje policajac/ka, obezbijeđeni su smještaj, ishrana, nastavna i stručna literatura, nastavna sredstva i učila, moderni kabineti i učionice. Sportski centar Akademije ima dvoranu koja ispunjava FIBA standarde za održavanje takmičenja iz dvoranskih sportova. U njoj se odvijaju različiti vidovi obuke i nastave iz opšteg, stručnog i fizičkog obrazovanja. U dvorani je montirana i vještačka stijena za treninge i održavanje profesionalnih takmičenja u alpinizmu. U okviru Sportskog centra su fitnes sala i dvije savremeno opremljene streljane – velika (taktičko-filmska) kapaciteta osam pucačkih mjesta i klasična – kapaciteta pet pucačkih mjesta, sa neophodnim pratećim sadržajima. Obje su registrovane i kao civilna strelišta. Zahvaljujući smještajnim kapacitetima kojima raspolaže, Akademija može u potpunosti ugostiti reprezentacije i timove tokom procesa priprema i takmičenja. Praktična nastava odvija se na poligonu koji je na površini od 1.200 m2, ima osam objekata kontejnerskog tipa, raskrsnice opremljene svjetlosnom signalizacijom, mini-gradsku četvrt u kojoj se simulira radni ambijent policajca i druge sadržaje potrebne za izvođenje stručnih i specijalističkih obuka za službe iz oblasti bezbjednosti i zaštite.

Policijska akademija sprovodi i obuke iz oblasti zaštite lica i imovine, a ima i četiri licencirana programa iz domena zaštite: Obuku zaštitara tehničara, pratioca vrijednosti u transportu, tjelohranitelja i zaštitara čuvara.

U savremeno opremljenim kabinetima Akademija organizuje obuke i kurseve iz engleskog jezika, po licenciranom i standardizovanom programu, kao i specijalizovane informatičke obuke za pripadnike Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova, agencija i organizacija iz sektora bezbjednosti, kao i pravnih i fizičkih lica.

Akademija posjeduje tehničke i kadrovske kapacitete za sprovođenje stručne i specijalističke obuke, prevashodno za službe bezbjednosti i zaštite, ali i druga zainteresovana pravna i fizička lica, uvijek spremna da sa njima kreira program odgovarajuće obuke i obezbijedi uslove za njeno izvođenje.

U cilju dostizanja standarda Evropske unije u sprovođenju policijskog obrazovanja i obuka službenika i drugih bezbjednosnih subjekata, te u cilju jačanja sopstvenih kadrovskih, tehničkih i administrativnih kapaciteta bezbjednosnih službi, Policijska akademija je razvila vrlo intenzivnu međunarodnu saradnju. Saradnja se realizuje sa sljedećim organizacijama: Misijom OEBS-a u Crnoj Gori, Savjetom Evrope, Delegacijom Evropske komisije, Američkom ambasadom (programi ICITAP i EXBS), Međunarodnim centrom za obuku iz Mađarske (ILEA), CEPOL-om, Frontex-om, DCAF-om, Sekretarijatom PCC SEE, AEPC-om, obrazovno-bezbjednosnim institucijama iz Evrope i svijeta, te policijskim akademijama i kriminalističkim fakultetima država iz Evrope i svijeta. Akademija raspolaže svim materijalno-tehničkim, prostornim i ljudskim resursima neophodnim za kvalitetno odvijanje nastavnog procesa i specijalističke obuke kadrova za potrebe Policije, kao i drugih službi iz oblasti bezbjednosti i zaštite. Akademija je od početka pretpristupnih pregovora sa Evropskom unijom bila uključena u sprovođenje preporuka iz Akcionih planova za Poglavlja 23 i 24 kao primarni ili sekundarni nosilac ovih aktivnosti, te je u skladu sa preporukama sprovodila obuke za službenike bezbjednosnog sektora preporučene planovima.

Akademija će i u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima na jačanju kadrovskih, tehničkih i drugih kapaciteta kroz unapređenje profesionalnih i pedagoških sposobnosti predavača i instruktora i implementaciju novih projekata. Standardizovanje sistema obrazovanja i obuka za pripadnike iz sektora bezbjednosti i zaštite prioritet je u sprovođenju djelatnosti Akademije. Bezbjednosne službe bi dobijale nove ili obučavale postojeće kadrove po unificiranom sistemu.

Garant za nove bezbjednosne izazove, put ka Evropskoj uniji, vladavini pravi i stabilnosti su razvijene institucije. Stoga treba iskoristiti sve resurse Akademije da postane ono što već u praksi i jeste – centralizovana ustanova za obrazovanje pripadnika sektora bezbjednosti i zaštite.

Vizija

Policijska akademija treba da postane vodeća ustanova u oblasti obrazovanja i obuka službenika bezbjednosnog sektora u Crnoj Gori te da se pozicionira na nacionalnom i međunarodnom nivou. Za ostvarenje vizije neophodno je:

  • Donijeti Zakon o Policijskoj akademiji kojim bi se definisao status ustanove,
  • Djelatnost Policijske akademije proširiti na sve subjekte bezbjednosnog sektora (uvesti nove obrazovne programe)
  • Ostvariti tješnju i institucionalizovanu saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova,
  • Učestvovati u donošenju novog ili izmjenama postojećeg Zakona o unutrašnjim poslovima kako bi se omogućilo polaznicima Obrazovnog programa za zanimanje policajac/ka zapošljavanje u MUP-u/UP,
  • Inovirati Obrazovni program za zanimanje policajac/ka na osnovu stečenog iskustva i znanja,
  • Da Policijska akademija postane visoka škola,
  • Da stekne akreditaciju za studijski program

Život na akademiji

Vannastavne aktivnosti

Policijska akademija nudi svojim studentima brojne vannastavne aktivnosti kako bi boravak na Akademiji bio što sadržajniji i potpuniji.

Na Akademiji se organizuju raznovrsni sportski događaji (turniri u streljaštvu, košarci, fudbalu), kulturne manifestacije, vebinari na mnoge stručne i teme od društvene važnosti. Obilježavaju se važni svjetski datumi koji obrađuju teme demokratije i vladavine prava, zaštite od nasilja, rodne ravnopravnosti, pitanja izbjeglica i azila i dr.

Naročito smo ponosni na humanitarne akcije, kao što je tradicionalna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Neke od aktivnosti naših akademaca/ki su: posjeta Dom starih „Duga“, obilazak Prihvatilišta za strance, Arhivu Crne Gore, Agenciji za nacionalnu bezbjednost, učešće u revijalnom raftingu „Trofej Kolašina“ koji je održan u Nacionalnom parku „Biogradska gora“ i sl. Cilj nam je i namjera da akademci kroz razne vannastavne sadržaje i humanitarne akcije ostvaruju svoja interesovanja, postaju odgovorni pojedinci koji pokazuju solidarnost i brinu o drugima.

Osim znanja koje stiču na Akademiji i praktičnih obuka koje ih pripremaju za budući posao policajca/policajke, svijest o važnosti društveno-korisnog rada, angažovanosti, pravičnosti i plemenitosti ih čini dostojnim da obavljaju jedan od najzahtjevnijih poslova – rad u policiji.

Sport i rekreacija

Na Akademiji se realizuju i sportsko- rekreativne aktivnosti. Cilj sportskih aktivnosti jeste da našim polaznicima/cama pruži dodatnu motivaciju i zadovoljstvo iz oblasti sporta i rekreacije kako bi kroz sportska takmičenja imali mogućnost da predstavljaju svoje vještine i sportski program ove respektabilne ustanove. Sportovi im omogućavaju da se takmiče sa sportistima iz drugih klubova gdje na pravi način spoznaju kako se cijeni i poštuje protivnik i izgrađuju osjećaj za fer-plej. U prethodnom periodu naši polaznici su uzeli učešće na sportskim takmičenjima u ju jitsu sportu. Oni su kroz sportsku ju jitsu sekciju vrijedno trenirali i samim tim učestvovali na domaćim i međunarodnim takmičenjima gdje su osvajali zlatna, srebrna i bronzana odličja i tako na pravi način reprezentovali ovu obrazovnu ustanovu.

Neki od do sada postignutih rezultata su zlatna medalja na Juniorskom prvenstvu svijeta u Abu Dabiju 2018.g, zatim zlatna medalja u džudou na Evropskom univerzitetskom prvenstvu 2017. godine, održanom u portugalskom gradu Koimbra; kao i 5. mjesto u konkurenciji 29 ekipa na otvorenom prvenstvu Policijske akademije u streljaštvu – „Memorijal Matko Marušić“ u Zagrebu 2017. godine.

Akademija je domaćin mnogobrojnih sportsko-rekreativnih susreta u basketu, malom fudbalu i stonom tenisu na kojima se naši akademci/ke izdvajaju svojim rezultatima.

Usavršavanje i obrazovanje

Naša misija

Misija Policijske akademije je unapređenje bezbjednosnog obrazovnog sistema i savremeno organizovanje obrazovanja, stručnog osposobljavanja i specijalističkog usavršavanja državnih službenika i namještenika, kao i drugih lica zaposlenih u bezbjednosnim službama.


Više