Kontakt


Organizacione jedinice

Kabinet direktora

Sektor za obrazovanje

Sektor za stručno osposobljavanje i specijalističko usavršavanje

Služba za ljudske resurse i pravna pitanja

Služba za administrativno tehničke poslove

Služba za materijalno-finansijske poslove

Odjeljenje za poslove unutrašnjeg obezbjeđenja

Odjeljenje za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću