ObrazovanjeObrazovni programi

Policajac/ka

Cilj: 

 • Produbljivanje i proširivanje opšteg obrazovanja u funkciji struke i obezbjeđivanje teorijskih i praktičnih znanja za samostalno obavljanje zanimanja.
 • Pripremanje za permanentno obrazovanje i cjeloživotno učenje.
 • Razvijanje sposobnosti socijalne komunikacije i spremnosti za razvijanje međuljudskih odnosa
 • .
 • Osposobljavanje za suzbijanje narušavanja reda i mira i održavanje reda i mira, briga o bezbjednosti građana, štiteći njihova prava, život i imovinu.
 • Sprječavanje i suzbijanje kriminaliteta i otkrivanje i privođenje počinioca krivičnih djela.
 • Osposobljavanje za regulisanje saobraćaja, kontrolu vozila i vozača i obavljanje uviđaja u određenim slučajevima kod saobraćajnih nesreća.
 • Osposobljavanje za nadziranje prelaza ljudi i roba preko državne granice.
 • Osposobljavanje za prikupljanje materijalnih dokaza, potrebnih za krivični postupak.
 • Osposobljavanje za borbu protiv svih oblika zloupotrebe droga i narkotika.
 • Osposobljavanje za obezbjeđivanje lica i objekata.
 • Vođenje brige o bezbjednosti ljudi i dobara u lokalnoj zajednici.
 • Osposobljavanje za lišavanje slobode lica i pretresanje lica i objekata.
 • Obavljanje administrativnih poslova iz djelokruga svoga rada.
 • Ukazivanje prve pomoći licima lišenim slobode.
 • Osposobljavanje za komunikaciju sa saradnicima, licima lišenim slobode i strankama.
 • Osposobljavanje za korišćenje informacione i telekomunikacione tehnologije.
 • Posjedovanje znanja iz informatike i poznavanje stranog jezika.
 • Razvijanje ekološke svijesti i svijesti o poštovanju mjera zaštite na radu i zaštite okoline.

Kvalifikacija: 
Završetkom obrazovnog programa polaznik stiče više stručno obrazovanje u dvogodišnjem trajanju – policajac / policajka

Trajanje: 
Obrazovanje po obrazovnom programu Policajac traje dvije godine.

Zatvorski policajac

Cilj: 

 • Produbljivanje i proširivanje opšteg obrazovanja u funkciji struke i obezbjeđivanje teorijskih i praktičnih znanja za samostalno obavljanje zanimanja.
 • Pripremanje za permanentno obrazovanje i cjeloživotno učenje.
 • Razvijanje sposobnosti socijalne komunikacije i spremnosti za razvijanje međuljudskih odnosa.
 • Osposobljavanje za suzbijanje narušavanja reda i mira, održavanje reda i mira, brigu o bezbjednosti lica lišenih slobode i službenika i namještenika ZIKS-a štiteći njihova prava na život i imovinu.
 • Sprečavanje i suzbijanje kriminaliteta u ZIKS-u i otkrivanje počinioca disciplinskih prekršaja i eventualnih krivičnih djela.
 • Osposobljavanje za borbu protiv svih oblika zloupotrebe droga i narkotika.
 • Osposobljavanje za obezbjeđenje lica i objekata u ZIKS-u.
 • Osposobljavanje za brigu o bezbjednosti ljudi i dobara u ZIKS-u.
 • Obavljanje administrativnih poslova iz djelokruga svoga rada.
 • Ukazivanje prve pomoći licima lišenim slobode.
 • Osposobljavanje za komunikaciju sa saradnicima, licima lišenim slobode i strankama.
 • Osposobljavanje za korišćenje informacione i telekomunikacione tehnologije.
 • Obavljanje poslova u skladu sa pravilnikom o kućnom redu za izvršenje kazni zatvora u ZIKS-u i pravilnikom o kućnom redu za izvršenje pritvora.
 • Posjedovanje znanja iz informatike i poznavanje stranog jezika.
 • Razvijanje ekološke svijesti i svijesti o poštovanju mjera zaštite na radu i zaštite okoline.
Kvalifikacija: 
Završetkom obrazovnog programa polaznik stiče više stručno obrazovanje u dvogodišnjem trajanju – Zatvorski policajac/ Zatvorska policajka.

Trajanje: 
Obrazovanje po obrazovnom programu Zatvorski policajac traje dvije godine

Stručno usavršavanje

Policijska akademija sprovodi niz stručnih i specijalističkih obuka za potrebe Uprave policije, MUP-a, Uprave Carina, UIKS-a i drugih državnih organa i institucija sa ciljem unapređenja postojećih i sticanja novih znanja i vještina. Ovaj vid edukacije uslovljen je izmjenom postojećih i donošenjem novih zakonskih akata iz oblasti bezbjednosti, kao i napretkom tehničkih uslova službama bezbjednosti u Crnoj Gori.

Zaštitar/ka lica i imovine

Obuka traje 25 radnih dana i realizuje se kroz ukupno 172 časa, od čega 119 časova praktičnog rada i 53 časa teorijskog. Nastava se izvodi iz osam predmeta. Nakon završene obuke polaznicima kursa se izdaje interni sertifikat o uspješno završenoj obuci „Zaštitar/ka lica i imovine“.

Čuvar/ka

Obuka traje 23 radna dana, tj. 164 časa, od čega 91 praktičnog rada i 73 teorijskog dijela. Nastava obuhvata sedam nastavnih predmeta kroz praktični i teorijski dio. Nakon završene obuke polaznicima kursa se izdaje interni sertifikat o uspješno završenoj obuci „Zaštitar/ka čuvar/ka“.

Tjelohranitelj/ka

Obuka traje 36 radnih dana, tj. ukupno 254 časa, od čega 153 praktičnog rada i 101 teorijskog dijela. Nastava se izvodi iz sedam nastavnih predmeta. Nakon završene obuke polaznicima kursa se izdaje interni sertifikat o uspješno završenoj obuci „Zaštitar/ka tjelohranitelj/ka“.

Pratilac/pratilja vrijednosti

Obuka traje 37 radnih dana, tj. 262 časa, od čega 77 praktičnog rada, 135 teorijskog dijela i 50 časova provjere znanja. Nastava obuhvata osam nastavnih predmeta. Nakon završene obuke polaznicima kursa se izdaje interni sertifikat o uspješno završenoj obuci „Pratilac/lja vrijednosti“.

Obuka u rukovanju naoružanjem za građane

Cilj programa osposobljavanja je da se građani osposobe za pravilnu upotrebu vatrenog oružja.
Ovaj program traje četiri nastavna časa i sastoji se iz teorijskog i praktičnog dijela.

Teorijski dio osposobljavanja obuhvata:

 • bezbjedno rukovanje oružjem,
 • karakteristike i djelovi oružja i vještine gađanja.


Praktični dio osposobljavanja obuhvata:

 • bezbjedno rukovanje oružjem - praktične vježbe,
 • gađanje oružjem.


Nakon sprovedenog teorijskog i praktičnog dijela Programa osposobljavanja građana za pravilnu upotrebu vatrenog oružja, Policijska akademija izdaje potvrdu kojom se potvrđuje da je lice osposobljeno za pravilnu upotrebu vatrenog oružja. Program osposobljavanja se sprovodi u savremenim učionicama i streljanama Policijske akademije.

Posebne obuke u streljanama u cilju pripreme za takmičenja

U cilju što bolje pripreme takmičara za takmičenja u preciznom i praktičnom streljaštvu, Policijska akademija realizuje individualne i grupne pripreme. Prednost ovakvog vida priprema je i u tome jer naša ustanova pored toga što ima dvije savremene streljane sa upotrebnom dozvolom, posjeduje restoranske i smještajne kapacitete, koji omogućavaju većim grupama, reprezentacijama, nesmetane pripreme u dužem vremenskom periodu.

Učenje engleskog jezika

Policijska akademija je 2008. godine licencirana za izvođenje programa obrazovanja odraslih za engleski jezik. Od tog perioda realizovali smo niz kurseva engleskog jezika za pripadnike bezbjednosnih službi , zaposlene u Osnovnom sudu u Danilovgradu, kao i kurseve za građane.

Ovladavanje informaciono-komunikacionim tehnologijama

Moduli

ModulOpis
IOsnove informacionih i komunikacionih tehnologija
Modul Osnove korišćenja računara obuhvata znanja i vještine koje se odnose na korišćenje uređaja, kreiranje i upravljanje fajlovima, mreže i sigurnosne aspekte. Ovaj modul je kombinacija modula Osnove IKT i Korišćenje računara i upravljanje fajlovima
IIKorišćenje računara i upravljanje datotekama tehnologija
Modul Osnove korišćenja interneta obuhvata znanja i vještine koji se odnose na web pretraživanje, efikasno pronalaženje informacije, onlajn komunikaciju i e-mail poruke.
IIIObrada teksta
Modul Obrada teksta obuhvata znanja i vještine potrebne za efikasno korišćenje aplikacija za kreiranje, formatiranje i završnu obradu tekstualnih fajlova
IVTabelarne kalkulacije
Modul Tabelarne kalkulacije odnosi se na sticanje znanja i vještina za efikasno korišćenje aplikacija za kreiranje, formatiranje, izmjene i korišćenje radnih listova, standardnih formula , funkcija i kreiranje grafikona
VKorišćenje baze podataka
Modul Korišćenje baze podataka podrazumijeva efikasno korišćenje desktop baze podataka. Razumijevanje glavnog koncepta baze podataka i pokazivanje sposobnosti za upotrebu i korišćenje aplikacije baze podataka: kreiranjem i modifikovanjem tabela, upita, formi i izvještaja i pripremanje istih za distribuciju. Učiti kako povezati tabele i kako da preuzmu i manipulišu informacijama iz baze podataka korišćenjem upita i alata za sortiranje.
VIPrezentacije
Modul Prezentacije podrazumijeva pravljenje profesionalne standardne prezentacije. Obavljanje poslova kao što su kreiranje, formatiranje, izmjena i priprema prezentacija koristeći različite podstavke slajdova za prikaz i distribuciju.
VIIInternet komunikacije
VIIISVIH SEDAM MODULA
IXECDL Start index
Osnovni moduli predstavljaju skup primarnih znanja i vještina koje su od ključnog značaja za svakog pojedinca. Polaganjem sva četiri osnovna modula stičete sertifikat ECDL Start. U ovaj nivo spadaju moduli:

 • Osnove korišćenja računara
 • Osnove korišćenja interneta
 • Obrada teksta
 • Tabelarne kalkulacije
XECDL Core Index

E-obrazovanje

E-obrazovanje je sve više prisutno u modernom i savremenom društvu koje je visokotehnološki razvijeno. Uvođenje digitalizacije je neophodno da bi se pratili novi tokovi obrazovanja i da bi se kvalitetno odgovorilo na potrebe studenata i profesora. Policijska akademija je prepoznala značaj e-učenja i napravila svoju platformu koju koristi za sticanje policijskog obrazovanja i stručno usavršavanje.

E-platforma:

 • Olakšava komunikaciju između učenika i profesora, omogućava postavljanje prezentacija i video sadržaja, lakšu dostupnost nastavnih materijala, onlajn testiranja i provjere znanja, organizovanje virtuelnih sastanaka.
 • Studenti mogu da pristupe svim nastavnim materijalima u bilo koje doba dana, što im olakšava pripremu za kolokvijume i ispite.
 • Rasporedi predavanja, ispitni rokovi, rezultati nakon završenih polaganja objavljuju se na e-oglasnoj tabli.
 • Akademcima je omogućeno veća interakcija i aktivnost tokom obrazovnog procesa, češća komunikacija s profesorima putem e-pošte, organizovanje foruma i sl.
Policijska akademija organizuje nastavu koja prati tehnološka dostignuća i potrebe savremenog društva koje se tiču edukacije.