Upis

Aplikacioni obrazac za prijavljivanje na konkurs za upis na Policijsku akademiju

I IZJAVA O LIČNOJ BIOGRAFIJI
UKOLIKO JE ODGOVOR POTVRDAN, DAJTE SLJEDEĆU INFORMACIJU:


Navedite sve adrese na kojima ste prebivali tokom prethodnih deset godina, počevši od sadašnje adrese. Navesti mjesec i godinu.
Nabrojte sva zaposlenja (počevši od trenutnog), uključujići privremena ili sezonska koja ste imali u proteklih 10 godina. Uključite sve periode kada nijeste bili zaposleni. Dodajte stranice ukoliko je potrebno.

Ako jeste, popunite dolje navedene stavke (navedite sve slučajeve)II. BRAČNI I PORODIČNI STATUS

Navedite tri osobe koje su dovoljno upoznate sa Vašim karakterom da mogu u svakom trenutku pružiti informacije o Vama. Ne navoditi rođake ili bivše poslodavce.Adresa

Adresa

Adresa
III. Da li želite da se na Vas u postupku sprovođenja procedure odabira kandidata za upis primijeni PRINCIP AFIRMATIVNE AKCIJEOvim potvrđujem da sam pročitao/la i upoznao/la se sa Pravilnikom o selekciji i regrutaciji kandidata za više stručno obrazovanje sa kriterijumom ocjenjivanja objavljenom na web stranici Policijske akademije:

PRAVILNIK O REGRUTACIJI 2020.pdf
ODNOS VISINE I TEŽINE.pdf

OVIM IZJAVLJUJEM DA SU SVI PODACI U APLIKACIONOM OBRASCU U CJELOSTI VJERODOSTOJNI ITAČNI.