Izbori

Predavanje na temu „Korupcija“ za polaznike XVII generacije Policijske akademije

17.05.2024 22:16

Potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju, gdin Momo Koprivica, održao je 16. i 17. maja predavanje na temu „Korupcija“ za polaznike XVII generacije Policijske akademije. Predavanje je organizovano s ciljem da se naglasi značaj ove teme i doprinese edukaciji budućih policajaca u borbi protiv korupcije.

Na početku predavanja, uvodnu riječ je imao v.d. direktora Žarko Mrdović, koji je pozdravio prisutne i izrazio snažnu podršku ovom značajnom događaju. Istakao je da predavanje predstavlja ključni doprinos naporima da se ukaže na važnost ove teme, naročito za buduće policijske službenike koji će se suočavati s izazovima korupcije. Gdin Koprivica je istakao kako je tema korupcije izuzetno važna, kako na društvenom tako i na institucionalnom nivou. Naveo je da je korupcija složen i slojevit problem koji je zakonom definisan kao krivično djelo.

Korupcija obuhvata primanje mita, pružanje mita, kao i različite forme iznuđivanja gdje službenik sam zahtijeva ili prihvati obećanje mita. Osim ovih oblika, postoje i drugi oblici korupcije koji su povezani sa sticanjem imovinske koristi. Bitno je napomenuti da je za efikasnu borbu protiv korupcije neophodna sveobuhvatna pravna, ekonomska i socijalna analiza, istakao je. Profesija u policiji ima ključnu ulogu u borbi protiv korupcije. Policijski službenici su na prvoj liniji u otkrivanju i suzbijanju korupcijskih djela. Generalna prevencija, kao svojevrsno javno dobro, doprinosi odvraćanju potencijalnih prestupnika i time štiti sve građane, naglasio je Koprivica. Takođe je istakao da korupcija može imati različite forme, ne samo prilikom sprovođenja pravila, već i prilikom njihovog donošenja. Ova vrsta korupcije, u kojoj učestvuju donosioci odluka, mnogo je teže dokaziva, što dodatno otežava borbu protiv nje. Mladi ljudi koji se odlučuju za karijeru u policiji igraju vitalnu ulogu u borbi protiv korupcije. Njihova energija, entuzijazam i posvećenost mogu donijeti svježinu i nove pristupe u borbi protiv ovog problema. Važno je da mladi policajci budu adekvatno obučeni i motivisani da se suoče s izazovima koje korupcija donosi.

Gdin Koprivica je tokom predavanja istakao da je edukacija i podizanje svijesti o problemu korupcije od ključne važnosti. Razumijevanje podsticaja pojedinaca da se upuste u korupciju, te analiza pravnih, ekonomskih i socijalnih aspekata, neophodni su koraci ka smanjenju ovog problema u društvu. Naglasio je da je neophodno kontinuirano raditi na prevenciji i edukaciji kako bi se izgradilo društvo otporno na korupciju. Borba protiv korupcije zahtijeva zajedničke napore svih društvenih segmenata, a edukacija i svijest o značaju ovog problema prvi su koraci ka uspješnoj prevenciji. Ovo predavanje ne samo da je osvijetlilo složenost korupcije, već je
istaklo i njegovu važnost u kontekstu strategija usmjerenih na suzbijanje korupcije, posebno u vezi sa putem Crne Gore ka pristupanju Evropskoj uniji. Naglašena je važnost napora ka postizanju
transparentnosti i odgovornosti, kao ključnih preduslova za integraciju u EU.