Izbori

Odluka o poništavanju konkursa

30.05.2024 10:38

U prilogu se nalazi odluka o poništavanju konkursa za izbor direktora.