Izbori

Obuka za stručno osposobljavanje za zanimanje komunalni policajac/ka

07.06.2024 12:59

Obavještavaju se polaznici/ce koji su se prijavili za pohađanje Obuke za stručno osposobljavanje za zanimanje komunalni policajac/ka da dođu na Policijsku akademiju 10. 06. 2024. godine do 08.00 časova.

Prije početka obuke potrebno je uplatiti iznos od 300 e na ž.r. 535-18693-66 PRVA BANKA CG, svrha uplate “obuka za komunalnog policajca", primalac JU VSŠ „Policijska akademija” Danilovgrad.

Uplatnice je potrebno dostaviti na uvid prilikom početka kursa.