Kako mogu konkurisati za upis na Policijsku akademijuKonkurs se objavljuje u periodu maj-jun i traje mjesec dana. Da bi ste konkurisali morate da priložite potrebnu dokumentaciju koja je tražena oglasom.

Koja dokumenta su mi potrebna da bi konkurisao/laUz prijavu kandidati/kinje prilažu sljedeca orginalna dokumenta ili ovjerene fotokopije:

• svjedočanstva i diplomu o završenoj srednjoj školi – IV stepen;

• uvjerenje da se protiv kandidata/kinja ne vodi krivični postupak;

• ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole;

• javnu ispravu o završenoj obuci iz engleskog jezika;
(ukoliko kandidati/kinje nijesu pohađali/le engleski jezik u toku školovanja);

• javnu ispravu o završenoj obuci iz informatike;
(ukoliko kandidati/kinje nijesu pohađali/le informatiku u toku školovanja);

• fotokopiju lične karte;

• aplikacioni obrazac za prijavljivanje.

Koje još uslove moram da ispunim da bih konkurisao/la

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opšte i posebne uslove.

• završena srednja škola– IV stepen;
• da nijesu stariji od 28 godina, zaključno sa danom zatvaranja konkursa;
• crnogorsko državljanstvo;
• da nijesu kažnjavani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti;
• da su dostojni za obavljanje poslova u policiji u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima.

Opšti uslovi:
• položen ispit za vozača “B” kategije;
• osnovno znanje iz engleskog jezika;
• osnovno znanje iz informatike.

Šta posle konkursa

Za kandidate/kinje koji/e ispunjavaju uslove organizovaće se provjera:
• opšteg znanja i informisanosti;
• psihičke sposobnosti;
• fizičke spremnosti;
• zdravstvenih sposobnosti;
• prisustvo droga u organizmu.

Proces selekcije

Kandidati/kinje koji/e na određenom testu ne ispune utvrđene norme, eliminišu se iz daljeg procesa selekcije.

Mogu li se upisati na akademiju ako nemam vozacku dozvolu (u toku), a ispunjavam sve ostale uslove?

Dokumentaciju koji trenutno imate mozete predati najkasnije do 11.jula, do kada i traje konkurs. Moze Vam se ostaviti rok za predaju nedostajuce dokumentacije najduze pet dana prije pocetka testiranja (testiranje ce poceti krajem avgusta-tacan datum ce biti objavljen na nasem sajtu). Ukoliko do tog roka ne prilozite dokumentaciju koja Vam nedostaje bicete eliminisani iz procesa selekcije.

Pažljivo pogledajte odgovore gore prije nego postavite pitanje. HVALA

Postavite pitanje

Required *