Test opšteg znanja-Primjer


Na testu opšteg znanja biće Vam ponuđeno 100 pitanja sa sedam ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan tačan. 

Ovo je primjer testa, informativnog karaktera kako bi se kanditi/kinje upoznali sa  načinom  testiranja i odgovaranja.
Developed by ARI Soft.