Obavještavaju se kandidati da će se specijalistički ljekarski pregledi obaviti 15. i 16.10.2018. godine, u Domu zdravlja Danilovgrad.

U okviru ovih pregleda vrši se i laboratorijsko ispitivanje krvi i urina.

Kako bi Vaši laboratorijski rezultati bili pouzdani, neophodno je ne uzimati hranu i gazirana pića 12 sati prije davanja uzorka.

Da bi pogledali spisak kandidata po grupama i vrijeme dolaska na Policijsku akademiju, za dan 15 i 16.10.2018. godine (ponedjeljak i utorak), pritisnite opširnije ili pogledajte u prilogu.

Kandidati su dužni sa sobom ponijeti ličnu kartu ili vozačku dozvolu.

Obavještavaju se svi kandidati/kinje (74 kandidata/kinje ) koji su na spisku za polaganje usmenog dijela psihološkog testiranja - intervju da dodju na Policijsku akademiju dana 08.10.2018. godine u vremenu od 08:00 do 11:00 časova, sa ciljem potpisivanja saglasnosti za provjeru dostojnosti za obavljanje poslova u policiji.

 
Grupe za psihološko testiranje - intervju ostaju nepromijenje.

 

 

Psihološko testiranje - usmeni dio(intervju) obaviće  se u periodu od 01.10. - 12.10.2018. godine na Poicijskoj akademiji.

Prilikom dolaska na Policijsku akademiju kandidati moraju biti prikladno obučeni i sa sobom donijeti samo identifikaciona dokumenta (lična karta, vozačka dozvola...).

Da bi pogledali raspored testiranja po grupama i vrijeme dolaska na Akademiju, pogledajte u prilogu ili pritisnite opširnije.

 

Psihološko testiranje - pismeni dio obaviće  se dana 28.09.2018. godine na Poicijskoj akademiji. Prilikom dolaska na Policijsku akademiju kandidati moraju biti prikladno obučeni i sa sobom donijeti samo identifikaciona dokumenta (lična karta, vozačka dozvola...).

Testiranje će se realizovati u četiri grupe.

Da bi pogledali raspored testiranja po grupama i vrijeme dolaska na Akademiju, pogledajte u prilogu ili pritisnite opširnije.

Obavještavamo Vas da je, Centralna komisija za odabir polaznika XII generacije za upis na Policijsku akademiju,  utvrdila grešku kod obrade podataka za kandidata Konatar Darka koji je polagao test fizičke spremnosti i sposobnosti (šest disciplina) dana 25.09.2018. godine.

Naime, kandidat Konatar Darko, nije postigao dovoljan broj poena na dvije discipline i to okretnost na tlu - magont test i skok u dalj iz mjesta.

U skladu sa članom 42 Pravilnika o regrutaciji i selekciji kandidata za više stručno obrazovanje sa kriterijumima za ocjenjivanje testova br 2677/1 od 11.06.2018. godine,  pomenuti kandidat se eliminiše iz dalje procedure selekcije.

U prilogu dostavljamo link sa dosadašnjim  rezultatima testa fizičke spremnosti i sposobnosti.

https://goo.gl/zmRTjv

 

Predsjednik Centralne komisije

Mladen Bulatović

 

Obavještavamo Vas da je prilikom obrade podataka, nakon testa opšteg znanja i informisanosti, koji je realizovan 21.09.2018. godine, došlo do zamjene rezultata kandidatima Radović Vuku i Radović Bojanu.

Naime, Centralna komisija za odabir polaznika XII generacije za upis na Policijsku akademiju, je utvrdila da su oba kandidata položila test, s tim sto je Radović Vuk osvojio 82 poena, odnosno 16,40 bodova, a Radović Bojan 69 poena, odnosno 13,80 bodova.

U prilogu dostavljamo tabelu sa bodovima testa opšteg znanja i informisanosti.

 

Predsjednik Centralne komisije,

Mladen Bulatović

 

 

Attachments:
Download this file (TOZ prilog.pdf)TOZ prilog.pdf[ ]137 kB

Kandidati/nje koji/e nijesu zadovoljili na dvije ili više disciplina na testu fizičke spremnosti i sposobnosti,  shodno Pravilniku, eliminišu se iz dalje procedure selekcije. Isti kandidati/nje neće pristupiti testu provjere vještine plivanja.

Za spisak pritisnite opširnije ili pogledajte u prilogu.