Odnos težine i visine kandidata se utvrđuje na osnovu Demoleove formule i Vandervalovog indeksa.

Ovaj kalkulator je informativnog karaktera, za odnos visine-težine provjerite tabelu koja je precizirana pravilnikom.

 

Muškarci

Žene