Pismeni test psihičke sposobnosti kandidata će se obaviti po grupama dana 01.10.2019. godine

 I grupa 01.10.2019. u 08:00 h
Redni br. Prezime i ime
1 Šuković Filip
2 Kljajić Filip
3 Perunović Jovan
4 Miličković Mihajlo
5 Anđelić Darko
6 Šljivančanin Veljko
7 Dabanović Danilo
8 Kuveljić Vukan
9 Jevrić Igor
10 Ćulafić Anđela
11 Vuković Tamara
12 Vlahović Aleksandar
13 Vračar Vukašin
14 Kalezić Ivan
15 Đukanović Nikola 
16 Komatina Luka
17 Ćetković Uroš
18 Ristić Đorđe
19 Tatar Jovana
20 Lalić Luka
   
 II grupa 01.10.2019. u 10:00 h
Redni br. Prezime i ime
1 Krsmanović Radivoje
2 Ivanović Đorđe
3 Tadić Tadija
4 Đonaj Kristina
5 Bukilić Mitar
6 Đurišić Balša
7 Lutovac Lazar
8 Leković Rajko
9 Zonjić Vanja
10 Čolović Damir
11 Lukić Stefan
12 Orbović Marko
13 Samardžić Miloš
14 Orbović Jovan
15 Bogdanović Predrag
16 Lalatović Katarina
17 Striković Gordana
18 Striković Ljiljana
19 Mirković Vuk
20 Vujičić Petar
   
 III grupa 01.10.2019. u 13:00 h
Redni br. Prezime i ime
1 Rastoder Jasna
2 Dašić Novak
3 Mitrović Stefan
4 Zeković Dejan
5 Veljović Marija
6 Beganović Kenan
7 Vlaović Dragana
8 Vuković Dalibor
9 Smolović Veljko
10 Čigoja Todor
11 Jovanović Stefan
12 Popović Saša
13 Bulatović Marija
14 Rakočević Dragana
15 Jovanović Nemanja
16 Pandurević Danica
17 Vučetić Nemanja
18 Bijelić Mitar
19 Nedović Milun
20 Kuč Damjan