Usmeni dio provjere psihološke sposobnosti će se obaviti po grupama sljedećih dana. Prva grupa kandidata će obaviti intervjue shodno rasporedu koji se nalazio ispod dana 03.10.2019. godine.
NAPOMENA: raspored  testiranja ostalih kandidata će se objaviti naknadno
 

 

TESTIRANJE 03.10.2019.
1 Ječmenica Milica 12:30 h
2 Goločevac Anđela 12:40 h
3 Kardović Amin 12:50 h
4 Dedeić Almin 13:00 h
5 Rugova Gramoz 13:10 h
6 Ulaj Endi 13:20 h
7 Murić Haris 13:30 h
8 Varagić Miomir 13:40 h
9 Bulatović Marko 13:50 h
10 Spahić Elma 14:00 h
11 Španjević Mileta 14:10 h
12 Smolović Veljko 14:20 h
13 Radović Bojan 14:30 h
14 Perović Uroš 14:40 h
15 Perović Veljko 14:50 h
16 Mahmutović Omer 15:00 h
17 Kolić Vildan 15:10 h
18 Obradović Filip 15:20 h
19 Mrdak Nikola 15:30 h
20 Šunjević Božo 15:40 h
21 Vukanić Marija 15:50 h
22 Petrović Valentina 17:00 h
23 Obradović Nemanja 17:10 h
24 Dabetić Beba 17:20 h
25 Spasojević Anja 17:30 h
26 Popović Bogdan 17:40 h
27 Šuković Filip 17:50 h
28 Kljajić Filip 18:00 h
29 Perunović Jovan 18:10 h
30 Miličković MihaIlo 18:20 h
31 Anđelić Darko 18:30 h
32 Šljivančanin Veljko 18:40 h
33 Dabanović Danilo 18:50 h
34 Kuveljić Vukan 19:00 h
35 Ćulafić Anđela 19:10 h
36 Vuković Tamara 19:20 h