Usmeni dio provjere psihološke sposobnosti će se obaviti po grupama sljedećih dana. Prva grupa kandidata će obaviti intervjue shodno rasporedu koji se nalazio ispod dana 02.10.2019. godine.
NAPOMENA: raspored  testiranja ostalih kandidata će se objaviti naknadno
 
 
TESTIRANJE 02.10.2019.
 
1 Bulatović Zoran 13:00 h
2 Mujović Vanja 13:20 h
3 Rogošić Đorđije 13:40 h
4 Krgović Anđela 14:00 h
5 Suljević Admir 14:20 h
6 Jokić Sara 14:40 h
7 Marković Nađa 15:00 h
8 Hasić Zehra 15:20 h
9 Kovijanić Stefan 15:40 h
10 Konatar Dejan 17:00 h
11 Mujević Amel 17:20 h
12 Luković Jusuf 17:40 h
13 Čelić Redža 18:00 h
14 Lalić Luka 18:20 h
15 Kalezić Ivan 18:40 h
16 Miladinović Luka 19:00 h
17 Lutovac Lazar 19:20 h
18 Komatina Luka 19:40 h
19 Jevrić Igor 20:00 h
20 Vlahović Aleksandar 20:20 h