JU VSŠ Policijska akademija planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za zanimanje

Zaštitar/ka lica i imovine (117. kurs).

Početak osposobljavanja za navedeno zanimanje je 17. 8. 2020. godine. Prijave se primaju do 14. 8. 2020. godine. 

Prijave i ostale informacije možete slati na e-mail adresu zastitar@policijskaakademija.me ili na fax 020-812-520.

Kontakt osoba je predavač Veljko Tmušić tel. 067-189-052.

 

 

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju
osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje:

-Zaštitar/ka lica i imovine (116 kurs),


Početak osposobljavanja za navedeno zanimanje je od 25. 11. 2019. godine.

Prijave se vrše najkasnije do 22. 11. 2019.godine.

Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresu
zastitar@policijskaakademija.me ili na fax 020-812-520.

Kontakt osoba je predavač Tmušić Veljko tel. 067-189-052.

 

 

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju
osposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za
sledeća zanimanja:

-Zaštitar/ka lica i imovine (115 kurs),
-Zaštitar/ka tehničar/ka (sedmi kurs).


Početak osposobljavanja za navedena zanimanja je od 30.09.2019. godine.

Prijave se vrše najkasnije do 27.09.2019.godine.

Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresu
zastitar@policijskaakademija.m ili na fax 020-812-520.

Kontakt osoba je predavač Tmušić Veljko tel. 067-189-052.

 

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje:

-Zaštitar/ka lica i imovine (115.kurs)

Početak osposobljavanja za navedeno zanimanja planirano je za 13.05.2019. godine.

Prijave se vrše najkasnije do 10.05.2019.godine.

Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresu 
zastitar@policijskaakademija.me  ili na fax 020-812-520. 

Kontakt osoba je predavač:

Tmušić Veljko (tel. 067-189-052)

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje:

-Zaštitar/ka lica i imovine (114.kurs)

Početak osposobljavanja za navedeno zanimanja planirano je za 25.03.2019. godine.

Prijave se vrše najkasnije do 22.03.2019.godine.

Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresu 
zastitar@policijskaakademija.me  ili na fax 020-812-520. 

Kontakt osoba je predavač:

Tmušić Veljko (tel. 067-189-052)

Poštovani/le, obavještavamo Vas da se kurs "Zaštitar/ka tehničar/ka" odlaže. O novom terminu početka realizacije istog bićete blagovremeno obaviješteni.

 

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje:

-Zaštitar/ka tehničar/ka (VII kurs)

Početak osposobljavanja za navedeno zanimanja planirano je za 25.02.2019. godine.

Prijave se vrše najkasnije do 22.02.2019.godine.

Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresu
zastitar@policijskaakademija.me  ili na fax 020-812-520.

Kontakt osoba je predavač:

Tmušić Veljko (tel. 067-189-052)

 

 JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje:

-Zaštitar/ka lica i imovine (113.kurs)

Početak osposobljavanja za navedeno zanimanja planirano je za 21.01.2019. godine.

Prijave se vrše najkasnije do 18.01.2019.godine.

Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresu 
zastitar@policijskaakademija.me  ili na fax 020-812-520. 

Kontakt osoba je predavač:

Tmušić Veljko (tel. 067-189-052)

 

 

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje:

-Zaštitar/ka lica i imovine (112.kurs)

Početak osposobljavanja za navedeno zanimanja planirano je za 05.11.2018. godine.

Prijave se vrše najkasnije do 02.11.2018.godine.

Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresu 
zastitar@policijskaakademija.me  ili na fax 020-812-520. 

Kontakt osoba je predavač:

Tmušić Veljko (tel. 067-189-052)

 

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje:

-Zaštitar/ka tehničar/ka (VI kurs)

Početak osposobljavanja za navedeno zanimanja planirano je za 17.09.2018. godine.

Prijave se vrše najkasnije do 14.09.2018.godine.

Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresu
zastitar@policijskaakademija.me  ili na fax 020-812-520.

Kontakt osoba je predavač:

Tmušić Veljko (tel. 067-189-052)

Obavještavamo zainteresovane kandidate da se kurs Zaštitar/ka lica i imovine koji je bio planiran za 27.08.2018. odlaže za 03.09.2018.godine.

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje:

-Zaštitar/ka lica i imovine (111.kurs)

Početak osposobljavanja za navedeno zanimanja planirano je za 27.08.2018. godine.

Prijave se vrše najkasnije do 24.08.2018.godine.

Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresu 
zastitar@policijskaakademija.me  ili na fax 020-812-520. 

Kontakt osoba je predavač:

Tmušić Veljko (tel. 067-189-052)

 

JU VSŠ Policijska akdemija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje:

-Zaštitar/ka tehničar/ka (šesti kurs).

Početak osposobljavanja za navedena zanimanja je od 07.05.2018. godine.

Prijave se vrše najkasnije do 04.05.2018.godine.

Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresu 
zastitar@policijskaakademija.me ili na fax 020-812-520. 

Kontakt osoba je predavač:

Tmušić Veljko (tel. 067-189-052.)

 

JU VSŠ Policijska akdemija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeća zanimanja:

-Zaštitar/ka lica i imovine (109.kurs),

Početak osposobljavanja za navedena zanimanja je od 02.04.2018. godine.

Prijave se vrše najkasnije do 30.03.2018.godine.

Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresu 
skolamup@t-com.me ili na fax 020-812-520. 

Kontakt osoba je predavač:

Tmušić Veljko (tel. 067-189-052.)

JU VSŠ Policijska akdemija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeća zanimanja:

-Zaštitar/ka lica i imovine (108.kurs),
-Zaštitar/ka tehničar/ka (šesti kurs).

Početak osposobljavanja za navedena zanimanja je od 29.01.2018. godine.

Prijave se vrše najkasnije do 26.01.2018.godine.

Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresu 
skolamup@t-com.me ili na fax 020-812-520. 

Kontakt osoba je predavač:

Tmušić Veljko (tel. 067-189-052.)

 

JU VSŠ Policijska akdemija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeća zanimanja:

-Zaštitar/ka lica i imovine (107.kurs),

Početak osposobljavanja za navedena zanimanja je od 30.10.2017. godine.

Prijave se vrše najkasnije do 27.10.2017.godine.

Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresu 
skolamup@t-com.me ili na fax 020-812-520. 

Kontakt osoba je predavač:

Tmušić Veljko (tel. 067-189-052)

 

 

JU VSŠ Policijska akdemija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeća zanimanja:

-Zaštitar/ka lica i imovine (106.kurs),

Početak osposobljavanja za navedena zanimanja je od 18.09.2017. godine.

Prijave se vrše najkasnije do 15.09.2017.godine.

Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresu 
skolamup@t-com.me ili na fax 020-812-520. 

Kontakt osoba jepredavač:

Knežević Svetomir (tel. 067-184-298)

 

JU VSŠ Policijska akdemija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeća zanimanja:

-Zaštitar/ka lica i imovine (105.kurs),

Početak osposobljavanja za navedena zanimanja je od 29.05.2017. godine.

Prijave se vrše najkasnije do 26.05.2017.godine.

Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresu 
skolamup@t-com.me ili na fax 020-812-520. 

Kontakt osobe su predavači:

Knežević Svetomir (tel. 067-184-298) i

Tmušić Veljko (tel. 067-189-052).

JU VSŠ Policijska akdemija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeća zanimanja:

-Zaštitar/ka lica i imovine (104.kurs),

Početak osposobljavanja za navedena zanimanja je od 24.04.2017. godine.

Prijave se vrše najkasnije do 21.04.2017.godine.

Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresu 
skolamup@t-com.me ili na fax 020-812-520. 

Kontakt osobe su predavači:

Knežević Svetomir (tel. 067-184-298) i

Tmušić Veljko (tel. 067-189-052.

JU VSŠ Policijska akdemija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeća zanimanja:

-Zaštitar/ka lica i imovine (103.kurs),
-Zaštitar/ka tehničar/ka (šesti kurs).

 

Početak osposobljavanja za navedena zanimanja je od 06.03.2017. godine.

Prijave se vrše najkasnije do 03.03.2017.godine.

Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresu 
skolamup@t-com.me ili na fax 020-812-520. 

Kontakt osobe su predavači:

Knežević Svetomir (tel. 067-184-298) i

Tmušić Veljko (tel. 067-189-052.

JU VSŠ Policijska akdemija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeća zanimanja:

-Zaštitar/ka lica i imovine (102.kurs),
-Zaštitar/ka tehničar/ka (peti kurs) i
-Pratilac/lja vrijednosti (treći kurs).

Početak osposobljavanja za navedena zanimanja je od 23.01.2017. godine.

Prijave se vrše najkasnije do 19.01.2017.godine.

Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresu 
skolamup@t-com.me ili na fax 020-812-520. 

Kontakt osobe su predavači:

Knežević Svetomir (tel. 067-184-298) i

Tmušić Veljko (tel. 067-189-052.

Dana 14.10.2016. godine sa početkom u 10:00 časova biće organizovana priprema za polaganje stručnog ispita za zanimanje Zaštitar/ka lica i imovine, za lica koja su završila osposobljavanje na Policijskoj akademiji. Pripremu će vršiti profesori Policijske akademije.

Kontakt osoba

Predavač: Veljko Tmušić

067/189-052

JU VSŠ Policijska akdemija Danilovgrad planirala realizaciju osposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeća zanimanja:

-Zaštitar/ka lica i imovine (102.kurs),
-Zaštitar/ka tehničar/ka (četvrti kurs) i
-Pratilac/lja vrijednosti (treći kurs).

Početak osposobljavanja za navedena zanimanja je od 24.10.2016. godine.

Prijave se vrše najkasnije do 21.10.2016.godine.

Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresu 
skolamup@t-com.me ili na fax 020-812-520. 

Kontakt osoba je predavač Knežević Svetomir (tel. 067-184-298).

Obavještavamo zainteresovana lica da Policijska akademija priprema realizaciju drugog kursa za zanimanje Pratilac/lja novca i vrijednosti i to od 24.10. 2016.godine.  Prijave se mogu slati na e-mail adresu skolamup@t-com.me ili na fax 020-812-520.  Kontakt osoba je predavač Knežević Svetomir (tel. 067-184-298).

Osposobljavanje za lica koja imaju završen kurs Zaštitar/ka lica i imovine traje 149 nastavnih časova ili 21 radni dan.

Za lica koja nemaju završen kurs Zaštitar/ka lica i imovine kurs traje 262 nastavna časa ili 37 radnih dana.

Prilikom prijavljivanja kandidata Policijskoj akademiji treba dostaviti osnovne podatke o polaznicima najkasnije 5 dana prije početka osposobljavanja.


Cijena osposobljavanja za lica sa završenim kursom Zaštitara/ka lica i imovine iznosi 210 eura .

Cijena za one koji nemaju završen osnovni kurs Zaštitar/ka lica i imovine iznosi 370 eura.


Ukoliko neko želi usluge smještaja i ishranu, cijena je 10,60 Eura po danu.