JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju
osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje:

-Zaštitar/ka lica i imovine (116 kurs),


Početak osposobljavanja za navedeno zanimanje je od 25. 11. 2019. godine.

Prijave se vrše najkasnije do 22. 11. 2019.godine.

Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresu
zastitar@policijskaakademija.me ili na fax 020-812-520.

Kontakt osoba je predavač Tmušić Veljko tel. 067-189-052.