Obavještavamo zainteresovana lica da Policijska akademija priprema realizaciju drugog kursa za zanimanje Pratilac/lja novca i vrijednosti i to od 24.10. 2016.godine.  Prijave se mogu slati na e-mail adresu skolamup@t-com.me ili na fax 020-812-520.  Kontakt osoba je predavač Knežević Svetomir (tel. 067-184-298).

Osposobljavanje za lica koja imaju završen kurs Zaštitar/ka lica i imovine traje 149 nastavnih časova ili 21 radni dan.

Za lica koja nemaju završen kurs Zaštitar/ka lica i imovine kurs traje 262 nastavna časa ili 37 radnih dana.

Prilikom prijavljivanja kandidata Policijskoj akademiji treba dostaviti osnovne podatke o polaznicima najkasnije 5 dana prije početka osposobljavanja.


Cijena osposobljavanja za lica sa završenim kursom Zaštitara/ka lica i imovine iznosi 210 eura .

Cijena za one koji nemaju završen osnovni kurs Zaštitar/ka lica i imovine iznosi 370 eura.


Ukoliko neko želi usluge smještaja i ishranu, cijena je 10,60 Eura po danu.