Novosti

01
jul2019

KONKURS 2019

KONKURS za upis XIII generacije polaznika JU VSŠ “Policijska akademija” za školsku godinu 2019/2020. Upis se vrši za50 polaznika/ca koji će se školovati po “Obrazovnom programu za zanimanje policajac/ka”

 

12
nov2019

Novi kurs iz oblasti poslova zaštite lica i imovine

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizacijuosposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (116 kurs), Početak osposobljavanja za navedeno zanimanje je od 25.11.2019. godine. Prijave se vrše najkasnije do 22.11.2019.godine. Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresuzastitar@policijskaakademija.me ili na...

08
nov2019

DIPLOMATSKA LIGA U PRECIZNOM STRELJAŠTVU

  Dana 20.11.2019. godine sa početkom u 16 časova, U streljani Policijske akademije, održaće se „I KOLO DIPLOMATSKE LIGE U PRECIZNOM STRELJAŠTVU“. Organizator navedenog takmičenja je JU VSŠ Policijska akadeija Danilovgrad. Propozicije takmičenja Disciplina: Pištolj Kategorije: muškarci i žene Meta: R50  Daljina: 15 metara Ukupno metaka: 20 za bodovanje  ...

01
nov2019

Rang lista uspješnosti - Upis 2019.

    Centralna komisija za odabir kandidata XIII generacije polaznika/ca za upis na Policijsku akademiju koji će se školovati po Obrazovnom programu Policajac/ka, na sjednici održanoj 31.10.2019. razmatrala je rezultate na kraju selekcije i utvrdila Rang listu uspješnosti kandidata/kinja i Prijedlog Odluke o prijemu kandidata direktoru Policijske akademije.   Cjelokupni...

01
nov2019

Postupanje po prigovorima kandidata - UPIS 2019

Centralnoj komisiji za odabir podnijeto je 32 prigovora. Pregled prigovora po testovima: Vrsta testa-provjere Test provjere zdravstvene sposobnosti Test opšteg znanja i informisanosti Psihološko testiranje Test fizičke spremnosti i sposobnosti Opšti ljekarski pregled Specijalistički pregledi Broj prigovora 4 4 3 13 8 Postupajući po izjavljenim prigovorima kandidata, Centralna komisija za...

23
okt2019

Konačni rezultati specijalističkog ljekarskog pregleda - Upis 2019

  Konačni rezultati specijalističkog pregleda kandidata za upis u XIII generaciju polaznika Policijske akademije za zvanje policajac/policajka su sljedeći:     Red. broj Prezime i ime prošao/la 1, nije prošao/la 0 1 Bulatović Marko 1 2 Bulatović Zoran 1 3 Ćetković Uroš 1 4 Čigoja Todor 1 5 Čolović Damir...

18
okt2019

Obavještenje za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka

 JU VSŠ “Policijska akademija” organizuje stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu stručnog osposobljavanja i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije (“Sl. list”, br. 34/15 od 3.7.2015. godine) koji...

11
okt2019

Specijalistički ljekarski pregledi – UPIS 2019

Obavještavaju se kandidati da će se specijalistički ljekarski pregledi obaviti u periodu 15 - 17.10.2019. godine po grupama. Kandidati su dužni da dodju na Akademiju radi šifriranja. Za kandidate je obezbijeđena hrana, kao i prevoz od Akademije do mjesta nakojem će se raditi specijalistički  pregledi koji će trajati do popodnevnih sati. U...

09
okt2019

TEST PSIHIČKE SPOSOBNOSTI - REZULTATI

Ukupni rezultati pismenog i usmenog testa psihičke sposobnosti su sljedeći:     Red. broj Prezime i ime Položili 1   Nijesu poliž. 0 1 Ječmenica Milica 1 2 Goločevac Anđela 1 3 Dedeić Almin 1 4 Jokić Sara 1 5 Ulaj Endi 1 6 Mujović Vanja 1 7 Bulatović Zoran 1...

07
okt2019

Obuka u rukovanju naoružanjem

  Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se dana 17.10.2019. godine u prostorijama Policijske akademije. Svi zainteresovani kandidati moraju donijeti kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 50eura na Ž.R. 535-18693-66, Svrha uplate "OBUKA U RUKOVANJU NAORUŽANJEM", primalac "JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad". Kontakt osoba: Pavle Vratnica 067 184 292...

04
okt2019

USMENI TEST PSIHIČKE SPOSOBNOSTI 05.10.2019. godine

Usmeni dio provjere psihološke sposobnosti za posljednju grupu kandidata će se obaviti shodno rasporedu za 05.10.2019. godine.    05.10.2019.  Redni br. Prezime i ime Vrijeme 1 Čigoja Todor 08:30 h 2 Jovanović Stefan 08:40 h 3 Popović Saša 08:50 h 4 Rakočević Dragana 09:00 h 5 Jovanović Nemanja 09:10 h...

 • Završen VI kurs za Komunalnu policiju

  2724
  Dana 08.04.2016. godine shodno Programu za Stručno osposobljavanje za zanimanje komunalni policajac/ka završena je obuka VI grupe polaznika/ca. Kurs je realizovan u periodu od 07. marta do 08. aprila 2016. god. u prostorijama Policijske akademije. Kurs je pohađalo: 29 polaznika (iz Podgorice, Bara, Herceg Novog, Bijelog Polja, Šavnika, Rožaja, Berana, Ulcinja, Kolašina i Danilovgrad).
 • Javni poziv za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka

  2581
  JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu stručnog osposobljavanja i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije (“Sl. list”, br. 34/15 od 3.7.2015. godine) koji je donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.
 • Obavještenje - VII grupa polaznika za zanimanje Komunalni policajac

  2667
  Dana, 18.04.2016. (ponedjeljak) počinje obuka za sedmu grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka. Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su obavezni da na Policijskoj akademiji budu do početka nastave u 08,00 časova. Detaljnije informacije u vezi realizacije obuke polaznici će dobiti na Policijskoj akademiji. Domaćin ove obuke je Safet Kočan. Za dodatne informacije i spisak pritisnite opširnije.

 

 

 

Obuka

12
nov2019

Novi kurs iz oblasti posl...

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizacijuosposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (116 kurs), Početak osposobljavanja za navedeno zaniman...

18
okt2019

Obavještenje za prijem po...

 JU VSŠ “Policijska akademija” organizuje stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu...

17
sep2019

Obavještenje o početku re...

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizacijuosposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine zasledeća zanimanja: -Zaštitar/ka lica i imovine (115 kurs),-Zaštitar/ka tehničar/ka (sedmi...

28
jun2019
Edukacija o borbi protiv terorizma

Edukacija o borbi protiv...

U organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, francuske ambasade i Policijske akademije realizovan je seminar na temu: borba protiv terorizma. Seminar je trajao tri dana, u okviru kojeg smo ugostili predavača, komada...

17
jun2019

Obuka operativnih jedinic...

U organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, Direktorata za vanredne situacije i Policijske akademije u okviru Programa bilateralne saradnje između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Ministarstva unutrašnj...

27
maj2019

Obavještenje za prijem po...

 JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o...

Zaštitari

12
nov2019

Novi kurs iz oblasti...

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizacijuosposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (116 kurs), Početak osposobljavanja za navedeno zaniman...

17
sep2019

Obavještenje o počet...

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizacijuosposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine zasledeća zanimanja: -Zaštitar/ka lica i imovine (115 kurs),-Zaštitar/ka tehničar/ka (sedmi...

09
apr2019

Obavještenje o počet...

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (115.kurs) Početak osposobljavanja za navedeno zaniman...

04
mar2019

Obavještenje o počet...

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (114.kurs) Početak osposobljavanja za navedeno zaniman...

21
feb2019

Obavještenje o odlag...

Poštovani/le, obavještavamo Vas da se kurs "Zaštitar/ka tehničar/ka" odlaže. O novom terminu početka realizacije istog bićete blagovremeno obaviješteni.

01
feb2019

Obavještenje o počet...

  JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka tehničar/ka (VII kurs) Početak osposobljavanja za navedeno zani...

Komunalna

18
okt2019

Obavještenje za prij...

 JU VSŠ “Policijska akademija” organizuje stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu...

27
maj2019

Obavještenje za prij...

 JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o...

19
feb2019

Javni poziv za prije...

 JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilni...

03
okt2018

Javni poziv za prije...

   JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa P...

05
maj2018

Početak obuke za XI...

 Dana, 07.05.2018. (ponedjeljak) počinje obuka za XI grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka. Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su obavez...

17
apr2018

Javni poziv za prije...

JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o...

Upis

01
nov2019

Rang lista uspješnosti - Upis...

    Centralna komisija za odabir kandidata XIII generacije polaznika/ca za upis na Policijsku akademiju koji će se školovati po Obrazovnom programu Policajac/ka, na sjednici održanoj 31...

01
nov2019

Postupanje po prigovorima kand...

Centralnoj komisiji za odabir podnijeto je 32 prigovora. Pregled prigovora po testovima: Vrsta testa-provjere Test provjere zdravstvene sposobnosti Test opšteg znanja i informisanosti Psihološko...

23
okt2019

Konačni rezultati specijalisti...

  Konačni rezultati specijalističkog pregleda kandidata za upis u XIII generaciju polaznika Policijske akademije za zvanje policajac/policajka su sljedeći:     Red. broj Prezime i...

11
okt2019

Specijalistički ljekarski preg...

Obavještavaju se kandidati da će se specijalistički ljekarski pregledi obaviti u periodu 15 - 17.10.2019. godine po grupama. Kandidati su dužni da dodju na Akademiju radi šifriranja. Za kan...

09
okt2019

TEST PSIHIČKE SPOSOBNOSTI - RE...

Ukupni rezultati pismenog i usmenog testa psihičke sposobnosti su sljedeći:     Red. broj Prezime i ime Položili 1   Nijesu poliž. 0 1 Ječmenica Milica 1 2 Goločevac Anđela 1...

04
okt2019

USMENI TEST PSIHIČKE SPOSOBNOS...

Usmeni dio provjere psihološke sposobnosti za posljednju grupu kandidata će se obaviti shodno rasporedu za 05.10.2019. godine.    05.10.2019.  Redni br. Prezime i ime Vrijeme 1 Čig...