Novosti

12
okt2018

Specijalistički ljekarski pregledi – UPIS 2018

  Obavještavaju se kandidati da će se specijalistički ljekarski pregledi obaviti 15. i 16.10.2018. godine, u Domu zdravlja Danilovgrad. U okviru ovih pregleda vrši se i laboratorijsko ispitivanje krvi i urina. Kako bi Vaši laboratorijski rezultati bili pouzdani, neophodno je ne uzimati hranu i gazirana pića 12 sati prije davanja...

12
okt2018

Rezultati psihološkog testiranja – UPIS 2018

  Da bi pogledali spisak kandidata sa ostvarenim ukupnim rezultatima, pogledajte u prilogu ili pritisnite opširnije.

10
okt2018

Obuka u rukovanju naoružanjem

  Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se dana 30.10.2018. godine u prostorijama Policijske akademije. Svi zainteresovani kandidati moraju donijeti kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 50eura na Ž.R. 530-20137-33, Svrha uplate "OBUKA U RUKOVANJU NAORUŽANJEM", primalac "JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad". Kontakt osoba: Pavle Vratnica 067 184 292...

05
okt2018

Obavještenje - Upis 2018

Obavještavaju se svi kandidati/kinje (74 kandidata/kinje ) koji su na spisku za polaganje usmenog dijela psihološkog testiranja - intervju da dodju na Policijsku akademiju dana 08.10.2018. godine u vremenu od 08:00 do 11:00 časova, sa ciljem potpisivanja saglasnosti za provjeru dostojnosti za obavljanje poslova u policiji.   Grupe za psihološko...

03
okt2018

Javni poziv za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka

   JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu stručnog osposobljavanja i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije (“Sl. list”, br. 34/15...

03
okt2018

Obavještenje o početku realizacije osposobljavanja

  JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (112.kurs) Početak osposobljavanja za navedeno zanimanja planirano je za 05.11.2018. godine. Prijave se vrše najkasnije do 02.11.2018.godine. Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail...

29
sep2018

Raspored grupa za Psihološko testiranje - intervju - UPIS 2018

  Psihološko testiranje - usmeni dio(intervju) obaviće  se u periodu od 01.10. - 12.10.2018. godine na Poicijskoj akademiji. Prilikom dolaska na Policijsku akademiju kandidati moraju biti prikladno obučeni i sa sobom donijeti samo identifikaciona dokumenta (lična karta, vozačka dozvola...). Da bi pogledali raspored testiranja po grupama i vrijeme dolaska na...

28
sep2018

Rezultati psihološkog testiranja - pismeni dio - UPIS 2018

  Obavještavamo Vas da je pismenom dijelu psihološkog testiranja od ukpno 89 kandidata testiranju pristupilo 87 kandidata. Shodno Pravilniku 74 kandidata je zadovoljilo neophodne kriterijume dok 13 kandidata nije zadovoljilo iste. Da bi pogledati spisak pogledajte u prilogu ili pritisnite opširnije

27
sep2018

Raspored po grupama za Psihološko testiranje - pismeni dio - UPIS 2018

  Psihološko testiranje - pismeni dio obaviće  se dana 28.09.2018. godine na Poicijskoj akademiji. Prilikom dolaska na Policijsku akademiju kandidati moraju biti prikladno obučeni i sa sobom donijeti samo identifikaciona dokumenta (lična karta, vozačka dozvola...). Testiranje će se realizovati u četiri grupe. Da bi pogledali raspored testiranja po grupama i...

27
sep2018

Obavještenje - Upis 2018

Obavještavamo Vas da je, Centralna komisija za odabir polaznika XII generacije za upis na Policijsku akademiju,  utvrdila grešku kod obrade podataka za kandidata Konatar Darka koji je polagao test fizičke spremnosti i sposobnosti (šest disciplina) dana 25.09.2018. godine. Naime, kandidat Konatar Darko, nije postigao dovoljan broj poena na dvije discipline...

 • Završen VI kurs za Komunalnu policiju

  1494
  Dana 08.04.2016. godine shodno Programu za Stručno osposobljavanje za zanimanje komunalni policajac/ka završena je obuka VI grupe polaznika/ca. Kurs je realizovan u periodu od 07. marta do 08. aprila 2016. god. u prostorijama Policijske akademije. Kurs je pohađalo: 29 polaznika (iz Podgorice, Bara, Herceg Novog, Bijelog Polja, Šavnika, Rožaja, Berana, Ulcinja, Kolašina i Danilovgrad).
 • Javni poziv za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka

  1345
  JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu stručnog osposobljavanja i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije (“Sl. list”, br. 34/15 od 3.7.2015. godine) koji je donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.
 • Obavještenje - VII grupa polaznika za zanimanje Komunalni policajac

  1558
  Dana, 18.04.2016. (ponedjeljak) počinje obuka za sedmu grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka. Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su obavezni da na Policijskoj akademiji budu do početka nastave u 08,00 časova. Detaljnije informacije u vezi realizacije obuke polaznici će dobiti na Policijskoj akademiji. Domaćin ove obuke je Safet Kočan. Za dodatne informacije i spisak pritisnite opširnije.

 

 

Obuka

03
okt2018

Javni poziv za prijem pol...

   JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa P...

03
okt2018

Obavještenje o početku re...

  JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (112.kurs) Početak osposobljavanja za navedeno z...

23
avg2018

Obavještenje

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka tehničar/ka (VI kurs) Početak osposobljavanja za navedeno zanimanja p...

22
avg2018

Obavjestenje

Obavještavamo zainteresovane kandidate da se kurs Zaštitar/ka lica i imovine koji je bio planiran za 27.08.2018. odlaže za 03.09.2018.godine.

04
avg2018

Obavještenje o početku re...

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (111.kurs) Početak osposobljavanja za navedeno zaniman...

05
maj2018

Početak obuke za XI grupu...

 Dana, 07.05.2018. (ponedjeljak) počinje obuka za XI grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka. Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su obavez...

Zaštitari

03
okt2018

Obavještenje o počet...

  JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (112.kurs) Početak osposobljavanja za navedeno z...

23
avg2018

Obavještenje

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka tehničar/ka (VI kurs) Početak osposobljavanja za navedeno zanimanja p...

22
avg2018

Obavjestenje

Obavještavamo zainteresovane kandidate da se kurs Zaštitar/ka lica i imovine koji je bio planiran za 27.08.2018. odlaže za 03.09.2018.godine.

04
avg2018

Obavještenje o počet...

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (111.kurs) Početak osposobljavanja za navedeno zaniman...

04
apr2018

Obavještenje o počet...

  JU VSŠ Policijska akdemija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka tehničar/ka (šesti kurs). Početak osposobljavanja z...

07
mar2018

Obavještenje o počet...

JU VSŠ Policijska akdemija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeća zanimanja: -Zaštitar/ka lica i imovine (109.kurs), Početak osposobljavanja za nav...

Komunalna

03
okt2018

Javni poziv za prije...

   JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa P...

05
maj2018

Početak obuke za XI...

 Dana, 07.05.2018. (ponedjeljak) počinje obuka za XI grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka. Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su obavez...

17
apr2018

Javni poziv za prije...

JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o...

10
nov2017

Početak obuka za des...

  Dana, 13.11.2017. (ponedjeljak) počinje obuka za devetu grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka. Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su o...

10
okt2017

Javni poziv za prije...

U VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o...

07
apr2017

Početak obuka za dev...

Dana, 10.04.2017. (ponedjeljak) počinje obuka za devetu grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka. Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su o...

Upis

12
okt2018

Specijalistički ljekarski preg...

  Obavještavaju se kandidati da će se specijalistički ljekarski pregledi obaviti 15. i 16.10.2018. godine, u Domu zdravlja Danilovgrad. U okviru ovih pregleda vrši se i laboratorijsko ispiti...

12
okt2018

Rezultati psihološkog testiran...

  Da bi pogledali spisak kandidata sa ostvarenim ukupnim rezultatima, pogledajte u prilogu ili pritisnite opširnije.

05
okt2018

Obavještenje - Upis 2018

Obavještavaju se svi kandidati/kinje (74 kandidata/kinje ) koji su na spisku za polaganje usmenog dijela psihološkog testiranja - intervju da dodju na Policijsku akademiju dana 08.10.2018. godine...

29
sep2018

Raspored grupa za Psihološko t...

  Psihološko testiranje - usmeni dio(intervju) obaviće  se u periodu od 01.10. - 12.10.2018. godine na Poicijskoj akademiji. Prilikom dolaska na Policijsku akademiju kandidati moraju bi...

28
sep2018

Rezultati psihološkog testiran...

  Obavještavamo Vas da je pismenom dijelu psihološkog testiranja od ukpno 89 kandidata testiranju pristupilo 87 kandidata. Shodno Pravilniku 74 kandidata je zadovoljilo neophodne kriterijume...

27
sep2018

Raspored po grupama za Psiholo...

  Psihološko testiranje - pismeni dio obaviće  se dana 28.09.2018. godine na Poicijskoj akademiji. Prilikom dolaska na Policijsku akademiju kandidati moraju biti prikladno obučeni i sa...