Novosti

 

19
apr2019

Posjete srednjim školama

Posjete srednjim školama

 U toku mjeseca aprila sprovedena je kampanja informisanja srednjoškolaca o uslovima za upis i toku školovanja na Policijskoj akademiji. U okviru kampanje posjećene su škole u Baru, Ulcinju, Herceg Novom, Tivtu, Nikšiću, Podgorici i Pljevljima. Uz nastavnike sa Akademije, škole su posjećivali po dva naša akademca, kao i pripadnici Uprave...

19
apr2019

Dan otvorenih vrata

Dan otvorenih vrata

Dana 06.05.2019. na Policijskoj akademiji biće organizovani „Dan otvorenih vrata“. Srednjoškolci gimnazija u Tuzima i Danilovgradu, ali i svi koji budu zainteresovani za upis u Policijsku akademiju, imaće priliku da posjete našu ustanovu. U okviru posjete, upoznaće se sa kapacitetima i programom rada. Takođe, biće organizovane demostracije obuka koje se...

15
apr2019

Novi ciklus obuka iz finansijskih istraga

Novi ciklus obuka iz finansijskih istraga

  Po završetku obuke “Finansijske istrage i oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću“ za prvu grupu polaznika , prošle sedmice je započet novi ciklus istoimene obuke u sklopu  EURoL II projekata EU za podršku vladavini prava u Crnoj Gori za drugu po redu grupu učesnika. Tema prvog od tri petodnevna...

15
apr2019

Obuka u rukovanju naoružanjem

  Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se dana 22.04.2019. godine u prostorijama Policijske akademije. Svi zainteresovani kandidati moraju donijeti kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 50eura na Ž.R. 530-20137-33, Svrha uplate "OBUKA U RUKOVANJU NAORUŽANJEM", primalac "JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad". Kontakt osoba: Pavle Vratnica 067 184 292...

09
apr2019

Obavještenje o početku realizacije osposobljavanja

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (115.kurs) Početak osposobljavanja za navedeno zanimanja planirano je za 13.05.2019. godine. Prijave se vrše najkasnije do 10.05.2019.godine. Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresu ...

08
apr2019

Medjunarodno ta­kmičenje "Memorijal Matko Maršić"

Medjunarodno ta­kmičenje "Memorijal Matko Maršić"

Ekipa Policijske akademije u strelja­štvu je učestvovala je na medjunarodnom ta­kmičenja "Memorijal Matko Maršić" koje je realizovano u Zagr­ebu od 22.3. do 25.3.2019 u organizaciji Policijske akademije iz Zagreba. Ekipu Policijske aka­demije su sačinjavali učenici Đalović Fi­lip , Kalač Edvin i Pavle Vratnica nasta­vnik na predmetu nao­ruzanje sa nastavom gadjanja.  Na...

08
apr2019

Studijska posjeta Kaliforniji

Studijska posjeta Kaliforniji

Ambasada SAD u Podgorici i ICITAP su organizovali studijsku posjetu Kaliforniji na temu borbe protiv trgovine ljudima za predstavnike sudstva, državnog tužilaštva, Uprave policije, Uprave za inspekcijske poslove, Policijske akademije i drugih državnih organa koji čine sastavni dio borbe protiv ovog fenomena u Crnoj Gori.​ Direktor Boban Šaranović je uzeo...

05
apr2019

Posjeta srednjim školama

Posjeta srednjim školama

Protekle sedmice, u sklopu promocije upisa XIII generacije polaznika Policijske akademije za zanimanje policajac/policajka, tim sastavljen od predavača i akademaca je posjetio srednje škole u Tivtu, Herceg Novom, Baru i Ulcinju. Zajedno sa službenicima Uprave policije su približili maturantima kapacitete akademije, kvalitete obrazovanja i značaj ove profesije.

03
apr2019

Posjeta srednjim školama

Posjeta srednjim školama

Povodom konkursa za upis XIII generacije Policijska akademija će organizovaviti posjete srednjim školama širom Crne Gore.

22
mar2019

Kup Policijske akademije u preciznom streljaštvu

Kup Policijske akademije u preciznom streljaštvu

  Dana 16.03.2019.g. na Policijskoj akademiji u Danilovgradu realizovano je takmičenje „KUP POLICIJSKE AKADEMIJE U PRECIZNOM STRELJAŠTVU“. Kup je realizovan povodom 23. Marta dana JU VSŠ Policijske akademije. Na navedenom takmičenju uzelo je 99 takmičara iz 16 streljačkih klubova iz Crne Gore, inostranstva, zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Upravi policije,...

 • Završen VI kurs za Komunalnu policiju

  1967
  Dana 08.04.2016. godine shodno Programu za Stručno osposobljavanje za zanimanje komunalni policajac/ka završena je obuka VI grupe polaznika/ca. Kurs je realizovan u periodu od 07. marta do 08. aprila 2016. god. u prostorijama Policijske akademije. Kurs je pohađalo: 29 polaznika (iz Podgorice, Bara, Herceg Novog, Bijelog Polja, Šavnika, Rožaja, Berana, Ulcinja, Kolašina i Danilovgrad).
 • Javni poziv za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka

  1814
  JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu stručnog osposobljavanja i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije (“Sl. list”, br. 34/15 od 3.7.2015. godine) koji je donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.
 • Obavještenje - VII grupa polaznika za zanimanje Komunalni policajac

  2010
  Dana, 18.04.2016. (ponedjeljak) počinje obuka za sedmu grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka. Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su obavezni da na Policijskoj akademiji budu do početka nastave u 08,00 časova. Detaljnije informacije u vezi realizacije obuke polaznici će dobiti na Policijskoj akademiji. Domaćin ove obuke je Safet Kočan. Za dodatne informacije i spisak pritisnite opširnije.

 

 

 

Obuka

15
apr2019

Obuka u rukovanju naoruža...

  Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se dana 22.04.2019. godine u prostorijama Policijske akademije. Svi zainteresovani kandidati moraju donijeti kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 50eura na Ž.R. 530-...

09
apr2019

Obavještenje o početku re...

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (115.kurs) Početak osposobljavanja za navedeno zaniman...

04
mar2019

Obavještenje o početku re...

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (114.kurs) Početak osposobljavanja za navedeno zaniman...

21
feb2019

Obuka u rukovanju naoruža...

Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se dana 27.02.2019. godine u prostorijama Policijske akademije. Svi zainteresovani kandidati moraju donijeti kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 50eura na Ž.R. 530-20137-...

21
feb2019

Obavještenje o odlaganju...

Poštovani/le, obavještavamo Vas da se kurs "Zaštitar/ka tehničar/ka" odlaže. O novom terminu početka realizacije istog bićete blagovremeno obaviješteni.

19
feb2019

Javni poziv za prijem pol...

 JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilni...

Zaštitari

09
apr2019

Obavještenje o počet...

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (115.kurs) Početak osposobljavanja za navedeno zaniman...

04
mar2019

Obavještenje o počet...

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (114.kurs) Početak osposobljavanja za navedeno zaniman...

21
feb2019

Obavještenje o odlag...

Poštovani/le, obavještavamo Vas da se kurs "Zaštitar/ka tehničar/ka" odlaže. O novom terminu početka realizacije istog bićete blagovremeno obaviješteni.

01
feb2019

Obavještenje o počet...

  JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka tehničar/ka (VII kurs) Početak osposobljavanja za navedeno zani...

25
dec2018

Obavještenje o počet...

 JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (113.kurs) Početak osposobljavanja za navedeno za...

03
okt2018

Obavještenje o počet...

  JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (112.kurs) Početak osposobljavanja za navedeno z...

Komunalna

19
feb2019

Javni poziv za prije...

 JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilni...

03
okt2018

Javni poziv za prije...

   JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa P...

05
maj2018

Početak obuke za XI...

 Dana, 07.05.2018. (ponedjeljak) počinje obuka za XI grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka. Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su obavez...

17
apr2018

Javni poziv za prije...

JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o...

10
nov2017

Početak obuka za des...

  Dana, 13.11.2017. (ponedjeljak) počinje obuka za devetu grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka. Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su o...

10
okt2017

Javni poziv za prije...

U VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o...

Upis

03
dec2018

Obavještenje - Upis 2018

Obavještavaju se kandidati koji nisu prošli selekciju prilikom upisa za XII generaciju Obrazovnog programa Policajac, da predata dokumenta mogu podići od 03.12.2018 do 14.12.2018. u periodu od 1...

23
nov2018

Obavještenje - Upis 2018

Obavještavaju se polaznici koji su upisani u XII generaciju Akademije da su dužni da se jave na Policijsku akademiju u Danilovgradu dana 25.11.2018. godine (nedjelja) do 18:00 časova. Polaznici...

23
nov2018

Odluka o prijemu kandidata - U...

Na osnovu člana 24 i 25 Pravilnika o regrutaciji selekciji kandidata za više stručno obrazovanje sa kriterijumima za ocjenjivanje testova (akt broj 2677/1 od 11.06.2018. godine) Direktor JU VSŠ "...

23
nov2018

Obavještenje - Upis 2018

  Centralna komisija za odabir XII generacije polaznika/ca za upis na Policijsku akademiju koji će se školovati po Obrazovnom programu Policajac, na sjednici održanoj 23.11.2018. godine, raz...

05
nov2018

Postupanje po prigovorima kand...

Centralnoj komisiji za odabir podnijeto je 73 prigovora. Pregled prigovora po testovima:

26
okt2018

Rezultati specijalističkih lje...

Kandidati koji su upućeni na dodatne pretrage, rezultate mogu pogledati pritiskom na opširnije