Četrnaestog juna 2019. godine je završena obuka u sklopu EUROL II projekata EU za podršku vladavini prava u Crnoj Gori, koji se sprovodi u saradnji sa Policijskom akademijom i Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu. Obrađivale su se teme vezane za finansijske istrage, i posebno – oduzeta imovina stečena nelegalnim putem. Obuku su pohađali učesnici iz institucija: Uprave policije, Uprave carina, Agencije za borbu protiv korupcije i pranja novca, ali i sudstva i državnog tužilaštva.

Ova obuka je projektovana u saradnji sa međunarodnim ekspertima iz Guarda di Finanza iz Italije. U njenom sprovođenju su učestvovali tri italijanska i jedan crnogorski stručnjak.