U organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, Direktorata za vanredne situacije i Policijske akademije u okviru Programa bilateralne saradnje između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Francuske za 2019. Godinu, u periodu od 03.06.-07.06.2019. realizovan je seminar na temu Zaštita i spašavanje u slučaju zemljotresa”.

Cilj seminara je bio sticanje znanja i vještina iz oblasti tehničkih intervencija i osposobljavanje za uspješno izvršavanje radnih zadataka prilikom spašavanja lica iz ruševina prilikom zemljotresa. Obuku su prošli 15 polaznika - pripadnika operativnih jedinica za zaštitu i spašavanje.