Izbori

ASISTENT/ASISTENTKINJA U SPRIJEČAVANJU NASILJA I VANDALIZMA U ŠKOLAMA

05.09.2023 18:26

Na osnovu Rješenja o izdavanju licence, br. UPI-605/23-2653/1, od 8. maja 2023. godine, koje je donijelo Ministarstvo prosvjete Crne Gore, JU VSŠ „Policijska akademija“ u Danilovgradu, obavještava građane da će prijava za Program obrazovanja za sticanje sručne kvalifikacije ASISTENT/ASISTENTKINJA U SPRIJEČAVANJU NASILJA I VANDALIZMA U ŠKOLAMA trajati u periodu 06-29.09.2023. godine.

 

REALIZACIJA PROGRAMA POČEĆE 2. OKTOBRA 2023. GODINE I TRAJAĆE 35 RADNIH DANA (7 nedjelja).

 

BROJ POLAZNIKA PROGRAMA JE 20.

 

KAKO BISTE SE UKLJUČILI U OVAJ PROGRAM OBRAZOVANJA, POTREBNO JE DA POSJEDUJETE:

  1. -        Stečenu kvalifikacija nivoa obrazovanja IV1;
  2. -        Položen ispit za upravljanje vozilima „B“ kategorije;
  3. -        Uvjerenje o crnogorskom državljanstvu;
  4. -        Dokaz o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti;
  5. -     Dokaz da niste pravosnažno osuđeni na kaznu zatvora za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da za takvo krivično djelo protiv Vas nije pokrenut krivični postupak;
  6. -      Dokaz da niste kažnjavani za prekršaj sa elementima nasilja za koji je propisana kazna zatvora, odnosno da za takav prekršaj nije pokrenut postupak, kao i da nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti.

 

APLIKACIONI OBRAZAC za prijavu na ovaj program obuke možete naći na sajtu Policijske akademije (www.policijskaakademija.me).

 

Uredno popunjen obrazac potrebno je poslati na e-mail adresu: angelina.bajceta@policijskaakademija.me.

 

Kontakt osoba:

ANGELINA BAJČETA, savjetnica za unifikacju i standardizaciju obrazovnih programa

Tel: 067 184 425