Uz prijavu kandidati/kinje prilažu sljedeću dokumentaciju

Primjer popunjenog obrazda možete poledati Primjer popunjenog aplikacionog obrazca

Originalni dokument ili ovjerene fotokopije:

 • svjedočanstva u poslednja tri razreda srednje škole;
 • diplomu o završenoj srednjoj školi – IV stepen;
 • uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak;
 • vozačku dozvolu;
 • javnu ispravu o završenoj obuci iz engleskog jezika, ukoliko kandidat/kinja nije učio/la engleski jezik u toku školovanja;
 • javnu ispravu o završenoj obuci iz informatike, ukoliko kandidat/kinja nije učio/la informatiku u toku školovanja;
 • kopija zdravstvenog kartona
 • ličnu kartu.

 KONKURS

za upis XII generacije polaznika JU VSŠ “Policijska akademija”

Upis se vrši za 50 polaznika/ca koji će se školovati po “Obrazovnom programu za zanimanje policajac/ka”

Kandidati/kinje za upis moraju ispunjavati opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi:

 • - završena srednja škola – IV stepen;

Posebni uslovi:

 • da nijesu stariji od 28 godina, zaključno sa danom zatvaranja konkursa;
 • imaju crnogorsko državljanstvo;
 • da nijesu kažnjavani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti;
 • da su dostojni za obavljanje poslova u policiji u skladu sa Zakonom.
 • osnovno znanje iz engleskog jezika;
 • položen ispit za vozača “B” kategorije;
 • osnovno znanje iz informatike;
 • da ispunjava posebne fizičke, psihičke i zdravstvene sposobnosti koje se utvrđuju u skladu sa aktima Akademije, odnosno da u skladu sa Pravilnikom o regrutaciji i selekciji kandidata za više stručno obrazovanje sa kriterijumima za ocjenjivanje testova.

Odnos težine i visine kandidata se utvrđuje na osnovu Demoleove formule i Vandervalovog indeksa.

Demoleova formula za muškarce:
Tjelesna težina = (visina – 100) – (visina – 150)/4 + (godine – 20)/4


Za žene:
Tjelesna težina = (visina – 100) – (visina – 150)/2,5 + (godine – 20)/4

Za detaljnu tabelu  pritisnite opširnije ili pogledajte u prilogu.