Centralna komisija za odabir objavićena sajtu Policijske akademije  16.09.2019. konačan spisak kandidata za testiranje.

Testiranje kandidata vršiće se  po sljedećem rasporedu:

- OPŠTI LJEKARSKI PREGLED  17.09. -  18.09.2019 godine;

Napomena: Opštim ljekarskim pregledom vrši se detaljan pregled svakog kandidata u donjem vešu. Prilikom dolaska na Policijsku akademiju polaznici moraju biti prikladno obučeni i sa sobom donijeti samo identifikaciona dokumenta (lična karta, vozačka dozvola...)

- TEST OPŠTEG ZNANJA I INFORMISANOSTI  20.09. -  21.09.2019 godine;
- TEST FIZIČKE SPREMNOSTI  24.09. -  25.09. -  26.09.2019 godine;

- TEST PSIHIČKE SPOSOBNOSTI  30.09. - 09.10. 2019. godine i
- SPECIJALISTIČKI LJEKARSKI PREGLEDI  10.10. - 14.10. 2019. godine


Detaljan spisak sa grupama i vremenom dolaska na Policijsku akademiju biće naknadno objavljeni.

Procedura regrutacije i selekcije je eliminacionog karaktera. Ukoliko kandidat/kinja u postupku regrutacije i selekcije ne ispuni/e jedan od predviđenih uslova, ne učestvuje u daljoj provjeri.

Policijska akademija raspisuje konkurs za upis XIII generacije polaznika obrazovnog programa za zanimanje policajac/policajka. Konkurs traje od danas, 01.07.2019. do 30.07.2019. Samo testiranje će početi 17.09.2019. Neophodno je popuniti aplikacioni obrazac i donijeti ga prilikom prijavljivanja. Formu za aplikacioni obrazac možete pronaći u Centrima bezjednosti, na prijavnici Policijske akademije ali i na sajtu, gdje možete i pogledati kako izgleda pravilno popunjen obrazac. U dva linka ispod ćete pronaći primjerak pravilno popunjenog aplikacionog obrazca i forme obrasca koju je potrebno ispuniti.

Primjerak pravilno popunjenog aplikacionog obrazca

Aplikacioni obrazac

KONKURS

za upis XIII generacije polaznika JU VSŠ “Policijska akademija”

za školsku godinu 2019/2020.

Upis se vrši za50 polaznika/ca koji će se školovati po “Obrazovnom programu za zanimanje policajac/ka”

Obavještavaju se kandidati koji nisu prošli selekciju prilikom upisa za XII generaciju Obrazovnog programa Policajac, da predata dokumenta mogu podići od 03.12.2018 do 14.12.2018. u periodu od 10 do 12 sati.

Obavještavaju se polaznici koji su upisani u XII generaciju Akademije da su dužni da se jave na Policijsku akademiju u Danilovgradu dana 25.11.2018. godine (nedjelja) do 18:00 časova.

Polaznici su dužni na Akademiju doći propisno odjeveni i sa sobom ponijeti pribor za ličnu higijenu i sportsku opremu.

Na osnovu člana 24 i 25 Pravilnika o regrutaciji selekciji kandidata za više stručno obrazovanje sa kriterijumima za ocjenjivanje testova (akt broj 2677/1 od 11.06.2018. godine) Direktor JU VSŠ "Policijska akademija" donosi odluku o prijemu 45 kandidata XII generacije koja će se školovati po Obrazovnom programu policajac.

Odluku možete pogledati u prilogu

 

Centralna komisija za odabir XII generacije polaznika/ca za upis na Policijsku akademiju koji će se školovati po Obrazovnom programu Policajac, na sjednici održanoj 23.11.2018. godine, razmatrala je rezultate na kraju selekcije i utvrdila Rang liste uspješnosti kandidata/kinja i Prijedlog Odluke za prijem kandidata/kinja.

Cjelokupni proces selekcije uspješno je završilo 45 kandidata/kinja.

Shodno članu 10, 12 i 24 Pravilnika o regrutaciji i selekciji kandidata za više stručno obrazovanje sa kriterijumima za ocjenjivanje testova (akt br. 2677/1 od 11.06.2018. godine) dostavljamo jedinstvenu i zajedničku rang listu uspješnosti kandidata/kinja i Prijedlog Odluke za prijem kandidata/kinja.

PRILOG:

 • Jedinstvena rang lista uspješnosti kandidata-kinja
 • Zajednička rang lista uspješnosti kandidata-kinja
 • Prijedlog Odluke za prijem kandidata-kinja

 

PREDSJEDNIK CENTRALNE

KOMISIJE ZA ODABIR

Mladen Bulatović

 

 

 

Prilikom obrade podataka svih osam disciplina na osnovu kojih se procjenjuje fizička spremnost i sposobnost kandidata, došlo je do greške tj. permutacije imena i rezultata kod kandidata Anđelić Darka i Anđelić Dražena tako što su rezultati trčanja na 1500 metara koje je postigao Anđelić Dražen pripisani Anđelić Darku. Anđelić Darko nije testiran iz discipline trčanje na 1500 metara jer nije zadovoljio na prethodno održanom testu - psihološko testiranje (psihološki intervju).

Izvinjavamo se kandidatima Anđelić Draženu i Anđelić Darku.

Ispravljene rezultate testa fizičke spremnosti i sposobnosti za muškarce, možete pogledati preko linka https://goo.gl/xoKige

365News

Obavještavaju se kandidati da će se dodatne pretrage obaviti dana 19.10.2018. godine, u Domu zdravlja Danilovgrad i KC Podgorica.
Kandidati su dužni doći na Policijsku akademiju u 07,40h i i sa sobom ponijeti ličnu kartu ili vozačku dozvolu.

  Napominjemo još jednom da se u okviru dodatnih pretraga vrši i laboratorijsko ispitivanje krvi.

Kako bi Vaši laboratorijski rezultati bili pouzdani, ne uzimati hranu i gazirana pića 12 sati prije davanja uzorka.

Da bi pogledali vrijeme dolaska na Akademiju, pogledajte u prilogu ili pritisnite opširnije.

 

Testiranje će se obaviti 18.10.2018. godine u kasarni „Milovan Šaranović“ u Danilovgradu.

Kandidati su dužni doći na Policijsku akademiju i sa sobom ponijeti ličnu kartu ili vozačku dozvolu i sportsku opremu.

Da  bi pogledali raspored testiranja po grupama i vrijeme dolaska na Akademiju, pritisnite opširnije

 

Na osnovu rezultata nalaza i specijalističkih zdravstvenih pregleda, obavještavamo Vas da šest kandidata nije zadovoljilo uslove predviđene Pravilnikom, dok je 5 kandidata upućeno na dodatne pretrage u cilju donošenja konačne odluke o zdravstvenoj sposobnosti.

Da bi ste pogledali rezultate pritisnite opširnije.

 

Obavještavaju se kandidati da će se specijalistički ljekarski pregledi obaviti 15. i 16.10.2018. godine, u Domu zdravlja Danilovgrad.

U okviru ovih pregleda vrši se i laboratorijsko ispitivanje krvi i urina.

Kako bi Vaši laboratorijski rezultati bili pouzdani, neophodno je ne uzimati hranu i gazirana pića 12 sati prije davanja uzorka.

Da bi pogledali spisak kandidata po grupama i vrijeme dolaska na Policijsku akademiju, za dan 15 i 16.10.2018. godine (ponedjeljak i utorak), pritisnite opširnije ili pogledajte u prilogu.

Kandidati su dužni sa sobom ponijeti ličnu kartu ili vozačku dozvolu.

Obavještavaju se svi kandidati/kinje (74 kandidata/kinje ) koji su na spisku za polaganje usmenog dijela psihološkog testiranja - intervju da dodju na Policijsku akademiju dana 08.10.2018. godine u vremenu od 08:00 do 11:00 časova, sa ciljem potpisivanja saglasnosti za provjeru dostojnosti za obavljanje poslova u policiji.

 
Grupe za psihološko testiranje - intervju ostaju nepromijenje.

 

 

Psihološko testiranje - usmeni dio(intervju) obaviće  se u periodu od 01.10. - 12.10.2018. godine na Poicijskoj akademiji.

Prilikom dolaska na Policijsku akademiju kandidati moraju biti prikladno obučeni i sa sobom donijeti samo identifikaciona dokumenta (lična karta, vozačka dozvola...).

Da bi pogledali raspored testiranja po grupama i vrijeme dolaska na Akademiju, pogledajte u prilogu ili pritisnite opširnije.

 

Psihološko testiranje - pismeni dio obaviće  se dana 28.09.2018. godine na Poicijskoj akademiji. Prilikom dolaska na Policijsku akademiju kandidati moraju biti prikladno obučeni i sa sobom donijeti samo identifikaciona dokumenta (lična karta, vozačka dozvola...).

Testiranje će se realizovati u četiri grupe.

Da bi pogledali raspored testiranja po grupama i vrijeme dolaska na Akademiju, pogledajte u prilogu ili pritisnite opširnije.

Obavještavamo Vas da je, Centralna komisija za odabir polaznika XII generacije za upis na Policijsku akademiju,  utvrdila grešku kod obrade podataka za kandidata Konatar Darka koji je polagao test fizičke spremnosti i sposobnosti (šest disciplina) dana 25.09.2018. godine.

Naime, kandidat Konatar Darko, nije postigao dovoljan broj poena na dvije discipline i to okretnost na tlu - magont test i skok u dalj iz mjesta.

U skladu sa članom 42 Pravilnika o regrutaciji i selekciji kandidata za više stručno obrazovanje sa kriterijumima za ocjenjivanje testova br 2677/1 od 11.06.2018. godine,  pomenuti kandidat se eliminiše iz dalje procedure selekcije.

U prilogu dostavljamo link sa dosadašnjim  rezultatima testa fizičke spremnosti i sposobnosti.

https://goo.gl/zmRTjv

 

Predsjednik Centralne komisije

Mladen Bulatović

 

Obavještavamo Vas da je prilikom obrade podataka, nakon testa opšteg znanja i informisanosti, koji je realizovan 21.09.2018. godine, došlo do zamjene rezultata kandidatima Radović Vuku i Radović Bojanu.

Naime, Centralna komisija za odabir polaznika XII generacije za upis na Policijsku akademiju, je utvrdila da su oba kandidata položila test, s tim sto je Radović Vuk osvojio 82 poena, odnosno 16,40 bodova, a Radović Bojan 69 poena, odnosno 13,80 bodova.

U prilogu dostavljamo tabelu sa bodovima testa opšteg znanja i informisanosti.

 

Predsjednik Centralne komisije,

Mladen Bulatović

 

 

Attachments:
Download this file (TOZ prilog.pdf)TOZ prilog.pdf[ ]137 kB

Kandidati/nje koji/e nijesu zadovoljili na dvije ili više disciplina na testu fizičke spremnosti i sposobnosti,  shodno Pravilniku, eliminišu se iz dalje procedure selekcije. Isti kandidati/nje neće pristupiti testu provjere vještine plivanja.

Za spisak pritisnite opširnije ili pogledajte u prilogu.

Testiranje provjere vještine plivanja obaviće  se dana 26.09.2018. godine na bazenu Sportskog centra u Nikšiću. Kandidati moraju sa sobom ponijeti identifikacioni dokument, opremu za kupanje u bazenu i peškir.

Testiranje će se realizovati u četiri grupe.

Da bi pogledali raspored testiranja po grupama i vrijeme dolaska na bazen, pogledajte u prilogu ili pritisnite opširnije.

 

Test opšteg znanja i informisanosti održaće se dana 20. i 21.09.2018. godine. Prilikom dolaska na Policijsku akademiju polaznici moraju biti prikladno obučeni i sa sobom donijeti samo identifikaciona dokumenta (lična karta, vozačka dozvola...)

Za dodatne informacije možete se informisati na broj telefona: 067-184-299

Da bi pogledali raspored po grupama, pritisnite opširnije.

Na konkurs za upis XII generacije na Policijsku akademiju prijavilo se 273 kandidata. Od tog broja 73 kandidata nijesu imala kompletnu dokumentaciju po završetku konkursa. Svim kandidatima je omogućeno da dopune dokumentaciju do 13.09.2018. godine. Zaključno sa ovim datumom utvrđeno je da 249 kandidata ispunjava uslove za ulazak u proces selekcije.
Centralna komisja je na prvoj sjednici održanoj 14.09.2018. godine shodno Pravilniku o regrutaciji i selekciji kandidata za više stručno obrazovanje sa kriterijumima za ocjenjivanje testova broj 2677/1 od 11.06.2018. godine jednoglasno verifikovala spiskove prijavljenih kandidata.

 

Test provjere zdravstvene sposobnosti –opšti ljekarski pregled održaće se dana 17. i 18.09.2018. godine.
Opštim ljekarskim pregledom vrši se detaljan pregled svakog kandidata u donjem vešu. Prilikom dolaska na Policijsku akademiju polaznici moraju biti prikladno obučeni i sa sobom donijeti samo identifikaciona dokumenta (lična karta, vozačka dozvola...)

Za dodatne informacije možete se informisati na broj telefona: 067-184-299

Da bi pogledali raspored po grupama, pritisnite opširnije.

 

Obavještavamo kandidate koji su konkurisali za upis na Policijsku akademiju da su provjere i testiranja planirani u sljedećim terminima:

 1. Provjera zdravstvenih sposobnosti-opšti ljekarski pregled, dana 17. i 18. 09. 2018. godine
 2. Test opšteg znanja i informisanosti, dana 20. i 21. 09. 2018. godine
 3. Provjere fizičke spremnosti i sposobnosti, dana 25.09.2018. godine
 4. Provjera vještine plivanja, dana 26.09.2018. godine
 5. Psihološko testiranje, dana od 28.09.2018. godine do 14.10.2018. godine
 6. Provjera zdravstvenih sposobnosti - specijalistički ljekarski pregledi, dana od 15.10.2018. godine do 19.10.2018. godine
 7. Trčanje na 1500 metara, termin će biti naknadno objavljen.

 

Na konkursu za upis polaznika XII generacije Obrazovnog programa za zanimanje policajac/ka prijavilo se 273 kandidata/kinja. Podsjećamo kandidate/kinje koji nijesu dostavili kompletnu dokumentaciju da je krajnji rok za dopunu dokumentacije 13.09.2018. godine do 15:00 časova.

Kandidati/kinje koji u traženom roku ne prilože potrebnu dokumentaciju ne ulaze u prosec selekcije.

Testiranje kandidata/kinja počinje 17.09.2018. godine.

Raspored testiranja sa imenima kandidata/kinja biće objavljen naknadno.

 KONKURS

za upis XII generacije polaznika JU VSŠ “Policijska akademija”

Upis se vrši za 50 polaznika/ca koji će se školovati po “Obrazovnom programu za zanimanje policajac/ka”

Kandidati/kinje za upis moraju ispunjavati opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi:

 • - završena srednja škola – IV stepen;

Posebni uslovi:

 • da nijesu stariji od 28 godina, zaključno sa danom zatvaranja konkursa;
 • imaju crnogorsko državljanstvo;
 • da nijesu kažnjavani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti;
 • da su dostojni za obavljanje poslova u policiji u skladu sa Zakonom.
 • osnovno znanje iz engleskog jezika;
 • položen ispit za vozača “B” kategorije;
 • osnovno znanje iz informatike;
 • da ispunjava posebne fizičke, psihičke i zdravstvene sposobnosti koje se utvrđuju u skladu sa aktima Akademije, odnosno da u skladu sa Pravilnikom o regrutaciji i selekciji kandidata za više stručno obrazovanje sa kriterijumima za ocjenjivanje testova.

 

Nakon sprovedene procedure regrutacije i selekcije kandidata/kinja za upis na Policijskoj akademiji, Centralna komisija za odabir je, na sjednici održanoj 28.11. 2017. godine, usvojila Rang listu uspješnosti i Prijedlog Odluke za prijem kandidata.

Direktor Policijske akademije je, uvažavajući iskazane potrebe od strane Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije za prijemom većeg broja, donio Odluku o prijemu svih kandidata koji su zadovoljili tražene kriterijume za upis u XI generaciju koja će se školovati po Obrazovnom programu za zanimanje policajac/ka.

Takođe, polaznici X generacije Obrazovnog programa za zanimanje policajac/ka, koji nijesu položili predmetne ispite u prošloj godini, nastavljaju školovanje sa XI generacijom.

Kandidati su dužni doći na Policijsku akademiju u nedjelju 3. decembra najkasnije do 18h.

Sa sobom su dužni ponijeti ponijeti lična dokumenta, lični pribor za higijenu i sportsku opremu.

 

 

Pravilnikom o regrutaciji i selekciji kandidata za više stručno obrazovanje propisano je da je jedan od opštih uslova koje kandidati/kinje moraju ispunjavati dostojnost za obavljanje policijskih poslova u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima. Zbog velikog broja kandidata/kinja provjere dostojnosti su još uvijek u toku.

Početak nastave za XI generaciju polaznika po Obrazovnom programu za zanimanje policajac/ka planiran je za mjesec novembar tekuće godine.

Kandidati/kinje će biti blagovremeno obaviješteni o rezultatima provjera i datumu početka nastave.

 

Prigovor na rezultate provjere zdravstvene sposobnosti, Centralnoj komisiji za odabir su podnijeli:

 1. Đurović Marko – na rezultate interniste kardiologa
 2. Tomašević Nikola – na rezultate oftalmologa, i
 3. Jaćimović Stevan - na rezultate oftalmologa

Postupajući po prigovorima, Centralna komisija za odabir je na sjednici održanoj dana 05.10.2017. godine sa  početkom u 11:30 časova, razmatrala navode svakog pojedinačnog prigovora i pribavila mišljenje komisije za provjeru zdravstvene sposobnosti.

Centralna komisija je donijela odluke kojima su prigovori odbijeni kao neosnovani.

Sa odlukom Centralne komisije kandidati su upoznati.

 

Obavještavaju se kandidati kojima je provjera fizičke sposobnosti odložena u prvom terminu zbog zdravstvenih razloga, da je novi termin za provjeru, 26. i 27.09.2017. 

Kandidati su dužni doći na Policijsku akademiju  i sa sobom ponijeti sportsku opremu i dentifikacioni dokument (lična karta, vozačka dozvola...).

Da bi pogledali spisak, pritisnite opširnije ili pogledajte u prilogu.

 Obavještavaju se kandidati da će se specijalistički ljekarski pregledi obaviti 18. i 19.09.2017. godine, u Domu zdravlja Danilovgrad.

U okviru ovih pregleda vrši se i laboratorijsko ispitivanje krvi i urina.

Kako bi Vaši laboratorijski rezultati bili pouzdani, neophodno je ne uzimati hranu i gazirana pića 12 sati prije davanja uzorka.

Da bi pogledali spisak kandidata po grupama i vrijeme dolaska na Policijsku akademiju, za dan 18.09.2017. godine (ponedjeljak), pritisnite opširnije ili pogledajte u prilogu.

Kandidati su duzni sa sobom ponijeti licnu kartu ili vozačku dozvolu.

Do previda je došlo od strane pružaoca usluga koji je pogrešno tumačio Pravilnik o regrutaciji i selikciji, u dijelu što je parametar PQI tretirao kao eliminacioni, iako se ne radi o eliminacionom kriterijumu. Naknadnim uvidom i kontrolom rezultata svih testiranih kandidata, utvrđeno je sledeće:

 • - Kod dva kandidata (sifra 6035 i 6189) utvrđeno je, da je kriterijum PQI ispod 90, što ih je eliminisalo na osnovu uvida pružaoca usluga.

Kako taj kriterijum nije eliminatoran ova dva kandidata nastavljaju proces selekcije, dok kod svih ostalih kandidata rezultati ostaju nepromijenjeni.

Navedeni kandidati biće naknadno pozvati na usmeni dio psiho testa.

 

Na rezultate testa provjere psihičke sposobnosti – pismeni dio, podnešeno je 25 prigovora. Kandidati pod šiframa 6109, 6174, 6200, 6047, 6057, 6038, 6123, 6035, 6141, 6055, 6036, 6086, 6062, 6051, 6139, 6108, 6172, 6125, 6169, 6187, 6304, 6150, 6176, 6105, 6199,   uložili su prigovor Centralnoj komisiji za odabir na rezultate testiranja. Centralna komisija za odabir je na sjednici održanoj dana 14.09.2017. godine sa  početkom u 13:40 časova, postupajući po prigovorima kandidata, razmatrala navode svakog pojedinačnog prigovora i pribavila mišljenje Stručne komisije.

Centralna komisija je donijela odluke kojima su prigovori odbijeni kao neosnovani.

Sa odlukom Centralne komisije kandidati su upoznati.

 

Na rezultate testa provjere psihičke sposobnosti – pismeni dio, podnešeno je 6 prigovora. Kandidati pod šiframa 6117, 6070, 6040, 6080, 6204 i 6147   uložili su prigovor Centralnoj komisiji za odabir na rezultate testiranja. Centralna komisija za odabir je na sjednici održanoj dana 13.09.2017. godine sa  početkom u 13 časova, postupajući po prigovorima kandidata, razmatrala navode svakog pojedinačnog prigovora i pribavila mišljenje Stručne komisije.

Centralna komisija je donijela odluke kojima su prigovori odbijeni kao neosnovani.

Sa odlukom Centralne komisije kandidati su upoznati.

Na rezultate testa fizičke spremnosti podnešena su dva prigovora. Kandidati pod šiframa 3070 i 3056 uložili su prigovor Centralnoj komisiji za odabir na rezultate testiranja. Centralna komisija za odabir je postupajući po prigovorima kandidata, razmatrala navode svakog pojedinačnog prigovora i pribavljala mišljenje Stručne komisije.

Centralna komisija je donijela odluke kojima su prigovori odbijeni kao neosnovani.

Sa odlukom Centralne komisije kandidati su obaviješteni.

Dodatni Opšti ljekarski pregled obavljen dana 10.09.2017. u 10,30 časova na Policijskoj akademiji.

Rezultat: Ana Dragutinović je zadovoljila kriterijume na Opštem ljekarskom pregledu.

 

Prilikom obrade podataka svih osam disciplina na osnovu kojih se procjenjuje fizička sposobnost kandidata/kinja, došlo je do greške u računanju poena na Taping testu i to samo za vrijednost pet poena kod žena. Sve kandidatkinje koje su na ovom testu ostvare 50 i više ponavljanja imaju pet (5) poena.

Hvala vam što ste pomogli da ispravimo grešku i izvinjavamo se kandidatkinjama koje su na testu ostvarile od 50 do 53 ponavljanja.

Ispravljene rezultate testa fizičke spremnosti koji su do sad održani, možete pogledati preko linka https://goo.gl/PFS7jb

Napomena: Pravilnikom o regrutaciji i selekciji kandidata za Više stručno obrazovanje sa kriterijumima za ocjenjivanje testiva (član 42) predviđeno je da, ako kandidat tokom testiranja ne ostvari minimalnu normu utvrđenu Normativima, ocjenjuje se sa nula poena. Istim članu je precizirano da kandidat koji se tokom testiranja iz bilo koje dvije discipline ocijeni sa nula poena, ili od mogućih 40 ostvari  manje od 16 poena, dobija negativnu ocjenu na testu fizičke spremnosti i eliminiše se iz dalje procedure selekcije.

 

 

 

Test psihičke sposobnosti ( pismeni ) održaće se dana 11. i 12.09.2017. godine. Prilikom dolaska na Policijsku akademiju polaznici moraju biti prikladno obučeni i sa sobom donijeti dokumenta (lična karta, vozačka dozvola...)

Da bi pogledali spisak, pritisnite opširnije ili pogledajte u prilogu.

 

Rezultate provjera na testu fizičke spremnosti koji su do sad održani, možete pogledati preko linka https://goo.gl/FGX8JS

Napomena: Pravilnikom o regrutaciji i selekciji kandidata za Više stručno obrazovanje sa kriterijumima za ocjenjivanje testiva (član 42) predviđeno je da, ako kandidat tokom testiranja ne ostvari minimalnu normu utvrđenu Normativima, ocjenjuje se sa nula poena. Istim članu je precizirano da kandidat koji se tokom testiranja iz bilo koje dvije discipline ocijeni sa nula poena, ili od mogućih 40 ostvari  manje od 16 poena, dobija negativnu ocjenu na testu fizičke spremnosti i eliminiše se iz dalje procedure selekcije.

 

 

https://goo.gl/FGX8JS

Centralna komisija za odabir kandidata poziva Anu Dragutinović na dodatni Opšti ljekarski pregled koji će se obaviti dana 10.09.2017. u 10,30 časova na Policijskoj akademiji.
Napomena: Dodatni Opšti ljekarski pregled će se sprovesti shodno čl. 46 st1 tač.2 Pravilnika o regrutaciji i selekciji kandidata za više stručno obrazovanje sa kriterijumima za ocjenjivanje testova.

 

Obavještavaju se kandidati/kinje kojima je provjera vještine plivanja u prvom terminu odložena iz zdravstvenih razloga, da je termin za provjeru, NEDJELJA 10.09.2017. 

Kandidati/kinje su dužni doći u Podgoricu, ul. Cetinjski put bb, ispred poslovnog centra ,,Delta city,, u 8,45h. Prevoz je organizovan do bazena u  Verde compex hotela gdje će se održati provjera vještine plivanja.

Kandidati/kinje su dužni sa sobom ponijeti opremu za kupanje u bazenu, peškir i identifikacioni dokument (lična karta, vozačka dozvola...).

Da bi pogledali spisak, pritisnite opširnije ili pogledajte u prilogu.

Obavještavaju se kandidati (Ćeman Medit, Kuč Stefan i Mekić Adnan)  čiji su prigovori usvojeni, da će se sprovesti ponovno polaganje testa Opšteg znanja i informisanosti. Kandidati su dužni doći na Policijsku akademiju u nedelju (10.09.2017. godine) u 10:00h , i sa sobom donijeti identifikaciona dokumenta (lična karta, vozačka dozvola...).

Provjera fizičke spremnosti ( trčanje 1500m ) održaće se po ranije objavljnom rasporedu.

Test fizičke spremnosti ( trčanje 1500m ) održaće se dana 08.09.2017. godine. Prilikom dolaska na Policijsku akademiju polaznici moraju biti prikladno obučeni i sa sobom donijeti sportsku opremu i identifikaciona dokumenta (lična karta, vozačka dozvola...)

Za dodatne informacije možete se informisati na broj telefona: 067-189-052

Da bi pogledali raspored po grupama, pritisnite opširnije ili pogledajte u prilogu.

Obavještavaju se kandidati/kinje kojima je provjera vještine plivanja u prvom terminu odložena iz zdravstvenih razloga, da je novi termin za provjeru, Nedjelja 10.09.2017. 

Kandidati/kinje su dužni doći na bazen Sportskog centra u Nikšiću u 09,00 časova i sa sobom ponijeti opremu za kupanje u bazenu, peškir i identifikacioni dokument (lična karta, vozačka dozvola...).

Da bi pogledali spisa, pritisnite opširnije ili pogledajte u prilogu.

 

Test fizičke spremnosti održaće se dana 07.09.2017. godine. Prilikom dolaska na Policijsku akademiju polaznici moraju biti prikladno obučeni i sa
sobom donijeti sportsku opremu i identifikaciona dokumenta (lična karta, vozačka dozvola...).
Za dodatne informacije možete se informisati na broj telefona: 067-189- 052 
Da bi pogledali raspored po grupama, pritisnite opširnije ili pogledajte u prilogu.

 

Na rezultate Opšteg ljekarskog pregleda podnešeno je pet prigovora. Kandidati pod šiframa 1173, 1071, 1228, 1061 i 1203 uložili su prigovor Centralnoj komisiji za odabir na rezultate testiranja. Centralna komisija za odabir je postupajući po prigovorima kandidata, razmatrala navode svakog pojedinačnog prigovora i pribavljala mišljenje Stručne komisije.

Kako su svi prigovori bili subjektivne prirode, Centralna komisija je sve prigovore odbila kao neosnovane.

Sa odlukom Centralne komisije kandidati su blagovremeno obaviješteni.

 

 

Test opšteg znanja i informisanosti održaće se dana 04. i 05.09.2017. godine. Prilikom dolaska na Policijsku akademiju polaznici moraju biti prikladno obučeni i sa sobom donijeti samo identifikaciona dokumenta (lična karta, vozačka dozvola...)

Za dodatne informacije možete se informisati na broj telefona: 067-189-052.

 

Testiranje će se obaviti  dana 01.09.2017. godine na bazenu Sportskog centra u Nikšiću. Kandidati moraju sa sobom ponijeti opremu za kupanje u bazenu, peškir i identifikacioni dokument (lična karta, vozačka dozvola...).

Shodno članu 13 Pravilnika o regrutaciji i selekciji za više stručno obrazovanje, kandidati koji nijesu dostavili kompletnu dokumentaciju u predvidjenom roku, ne mogu učestvovati u procesu selekcije. Centralna komisija za odabir je, na svojoj prvoj sjednici dana 28.08.2017. godine, utvrdila konačan spisak kandidata za testiranje. Na osnovu navedenog, utvrdjeno je da 29 kandidata ne ispunjavaju uslove zbog nekompletne dokumentacije.

Spisak kandidata sa nekompletnom dokumentacijom možete pogledati u prilogu.

 

Vukčević Ana

vozačka uvjerenje

Leonora Delić

vozačka dozvola

Srbljanović Nikolina

vozačka dozvola

Danijela Nikić

vozačka dozvola

Milica Krgović

diploma

Dragović Petar

vozačka

Šikmanović Dejan

diploma i vozačka

Pavlović Danilo

vozačka

Banović Stefan

vozačka i lična

Davidović Predrag

vozačka

Kljajić Vanja

vozačka

Bugarin Boris

vozačka

Plumaj Vilson

vozačka

Marsenić Đorđe

uvjerenje o kažnjavanju

Ćetković Seada

vozačka i lična

Grba Nikolina

vozačka i diploma

Maksimović Miloš

vozačka

Anđelić Darko

diploma i svjedočanstvo 3.i4.

Pavićević Lidija

vozačka

Korać Filip

vozačka

Pejović Stefan

vozačka

Ganić Denis

vozačka

Đuranović Jovana

vozačka

Becić Eldin

vozačka

Lekić Sandra

svjedočanstvo 2.i4. i vozačka

Pavlović Danijela

vozačka

Radović Drago

 vozačka

Bakić Balša

lična i vozačka

Danjanović Danilo

vozačka

 

 

Test provjera zdravstvene sposobnosti održaće se dana 30. i 31.08.2017. godine.
Opštim ljekarskim pregledom vrši se detaljan pregled svakog kandidata u donjem vešu. Prilikom dolaska na Policijsku akademiju polaznici moraju biti prikladno obučeni i sa sobom donijeti samo identifikaciona dokumenta (lična karta, vozačka dozvola...)

Za dodatne informacije možete se informisati na broj telefona: 067-189-052

Da bi pogledali raspored po grupama, pritisnite opširnije.

Centralna komisija za odabir je, na prvoj sjednici dana 28.08.2017. godine, utvrdila konačan spisak kandidata za testiranje. 275 kandidata/kinja je predalo kompletnu dokumentaciju i učestvuju u fazi selekcije - testiranja.

30 i 31. avgust – Opšti ljekarski pregled

1.septembar – provjera vještine plivanja (Sportski centar Nikšić)

4 i 5. septembar – test opšteg znanja i informisanosti

7 i 8. septembar – test fizičke spremnosti

11 - 17. septembar – test psihičke sposobnosti

19. septembar – specijalistički ljekarski pregledi.

Detaljni podaci sa imenima kandidata i terminima testiranja biće objavljeni na našem sajtu u utorak 29.avgusta. Policijska akademija zadržava pravo izmjene određenih termina usljed nepredviđenih okolnosti.

Konkurs za upis 40 polaznika XI generacije Policijske akademije u Danilovgradu završen je 11. jula u 16:00h. Podsjećamo, konkurs je bio otvoren od 5. juna tekuće godine.

Dokumentaciju je predalo ukupno 306 kandidata/kinja.

 Od tog broja, nekompletnu dokumentaciju je dostavilo njih 49.

 Član 13 Pravilnika o regrutaciji selekciji kanidata za više stručno obrazovanje sakriterijumima za ocjenjivanje testova propisuje sljedeće: “Ukoliko kandidat ne priloži traženu dokumentaciju u roku trajanja konkursa može mu se ostaviti rok najduže do pet dana prije početka testiranja,za kompletiranje dokumentacije”

 Kako je početak testiranja zakazan za 30. avgust 2017. godine, ovim putem obavještavamo kandidate koji su predali nekompletnu dokumentaciju da je krajnji rok za kompletiranje dokumentacije 25. avgust. 2017. godine, do 16:00h. Kandidati koji do tog roka ne kompletiraju dokumentaciju, smatraće se da nijesu ispunili uslove iz konkursa i neće se naći na konačnoj listi kandidata za testiranje.

 

konkurs2017

Na osnovu člana 53 Statuta , JU VSŠ “Policijska akademija” u Danilovgradu (akt br. 2958 od 25.04.2013. g.) i Pravilnika o regrutaciji i selekciji kandidata za više stručno obrazovanje sa Kriterijumima za ocjenjivanje testova (akt br. 1791/1 od 27.05.2016. godine), objavljuje

KONKURS

za upis XI generacije polaznika JU VSŠ “Policijska akademija”

Upis se vrši za 40 polaznika/ca koji će se školovati po “Obrazovnom programu za zanimanje policajac/ka”

Kandidati/kinje za upis moraju ispunjavati opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi:

 • - završena srednja škola (položen eksterni maturski ispit) – IV stepen;
 • - da nijesu stariji od 28 godina, zaključno sa danom zatvaranja konkursa;
 • - crnogorsko državljanstvo;
 • - da nijesu kažnjavani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti   i
 • - da su dostojni za obavljanje poslova u policiji u skladu sa Zakonom.

Posebni uslovi:

 • - položen ispit za vozača “B” kategorije;
 • - osnovno znanje iz engleskog jezika;
 • - osnovno znanje iz informatike.

Uz prijavu kandidati/kinje prilažu sljedeća originalna dokumenta ili ovjerene fotokopije:

 • - svjedočanstva i diplomu o završenoj srednjoj školi (sa položenim eksternim maturskim ispitom) – IV stepen;
 • - uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak;
 • - vozačku dozvolu;
 • - javnu ispravu o završenoj obuci iz engleskog jezika, ukoliko kandidat/kinja nije učio/la engleski jezik u toku školovanja;
 • - javnu ispravu o završenoj obuci iz informatike, ukoliko kandidat/kinja nije učio/la informatiku u toku školovanja;
 • - ličnu kartu.

Ukoliko kandidat/kinja ne priloži traženu dokumentaciju u toku trajanja konkursa, za kompletiranje dokumentacije može mu/joj se ostaviti rok najduže do pet dana prije početka testiranja.

Za kandidate/kinje koji/e ispunjavaju opšte i posebne uslove organizovaće se provjera:

 • - opšteg znanja i informisanosti;
 • - psihičke sposobnosti;
 • - fizičke spremnosti;
 • - zdravstvenih sposobnosti;
 • - prisutnosti droga u organizmu.

Proces selekcije odvijaće se pod šiframa. Kandidati/kinje koji na određenom testu ne ispune utvrđene norme, eliminišu se iz daljeg postupka selekcije.

Princip multietičnosti i polne ravnopravnosti primjenjuje se za kandidate/kinje koji/e ispune sve uslove za upis.

Obrasci za prijavljivanje i instrukcije o popunjavanju mogu se dobiti na Policijskoj akademiji  i  u  centrima  i  odjeljenjima  bezbjednosti  Ministarstva unutrašnjih poslova / Uprave  policije ili preuzeti sa zvaničnog sajta Policijske akademije www.policijskaakademija.me.

Prijave za upis sa potrebnom dokumentacijom predaju se neposredno na Policijskoj akademiji u Danilovgradu počev od 05.06.2017. godine.

Konkurs je otvoren do 16.00h, 11.07.2017. godine.

 

Sve informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti na zvaničnom sajtu Policijske akademije  www.policijskaakademija.me i putem kontakt telefona: 020/812-527).  

Nakon završene procedure i selekcije  kandidata/kinja za upis na Policijsku akademiju, shodno Pravilniku o regrutaciji i selekciji kandidata za više stručno obrazovanje, Centralna komisija za odabir je direktoru Policijske akademije dostavila Rang listu uspješnosti kandidata i Prijedlog Odluke o prijemu.

Direktor Policijske akademije je, nakon što je upoznao Upravni odbor o  sprovedenom procesu regrutacije i selekcije i uvažavajući iskazane potrebe od strane direktora Uprave policije u pogledu nedovoljnog broja policijskih službenika, donio Odluku o prijemu svih kandidata koji su prošli proces selekcije za upis X generacije Obrazovnog programa za zanimanje policajac/ka.

Takođe, polaznici IX generacije Obrazovnog programa za zanimanje policajac/ka, koji nijesu položili predmetne ispite u prošloj godini, nastavljaju školovanje sa X generacijom.

Polaznici su obavezni da dodju na Policijsku akademiju, u utorak 08.11.2016. godine, do 18:00h. Sa sobom su dužni ponijeti lična dokumenta, lični pribor za higijenu i sportsku opremu.

Pravilnik o regrutaciji i selekciji propisuje da se, u okviru specijalističkog ljekarskog pregleda, vrši provjera prisutnosti droge u organizmu.
Takođe, jedan od opštih uslova koje kandidati/kinje moraju ispunjavati jeste da su dostojni za obavljanje policijskih poslova u skladu sa zakonom o unutrašnjim poslovima.
Dana 26.09.2016. godine kandidati/kinje su dužni doći na Policijsku akademiju radi provjere prisutnosti droge u organizmu i davanja saglasnosti za vršenje provjere dostojnosti za obavljanje policijskih poslova.
Da bi pogledali spisak kandidata po grupama i vrijeme dolaska na Policijsku akademiju pritisnite opširnije.

Centralna komisija za odabir objavljuje listu kandidata/kinja  sa bodovima. Listu možete pogledati u nastavku članka.

NAPOMINJEMO DA SE NE RADI O KONAČNOJ RANG LISTI USPJEŠNOSTI JER JE PROCES SELEKCIJE KANDIDATA/KINJA JOŠ UVIJEK U TOKU. KANDIDATI/KINJE ĆE SJUTRA, PUTEM ZVANIČNOG SAJTA POLICISKE AKADEMIJE, BITI OBAVIJEŠTENI O DALJIM AKTIVNOSTIMA.

Obavještavaju se kandidati da će se sprovesti ponovno laboratorijsko ispitivanje krvi i urina dana 16.09.2016 godine, u Domu zdravlja Danilovgrad.
Kandidati su dužni doći na Policijsku akademiju u 08:30h i i sa sobom ponijeti ličnu kartu.

Kako bi Vaši laboratorijski rezultati bili pouzdani, neophodno je ne uzimati hranu i gazirana pića 12 sati prije davanja uzorka.

 

r.br. Ime i Prezime Opština
1 Bojić Đuro Kolašin
2 Bulatović Dragan Podgorica
3 Dragović Jovan Podgorica
4 Huremović Almin Podgorica
5 Knežević Balša Podgorica
6 Kolić Mirza Bijelo Polje
7 Milačić Filip Podgorica
8 Roganović Danijela Kotor
9 Skenderović Amel Berane
10 Spasojević Pavle Podgorica
11 Veličković Vojin Bijelo Polje