Policijska akademija raspisuje konkurs za upis XIII generacije polaznika obrazovnog programa za zanimanje policajac/policajka. Konkurs traje od danas, 01.07.2019. do 30.07.2019. Samo testiranje će početi 17.09.2019. Neophodno je popuniti aplikacioni obrazac i donijeti ga prilikom prijavljivanja. Formu za aplikacioni obrazac možete pronaći u Centrima bezjednosti, na prijavnici Policijske akademije ali i na sajtu, gdje možete i pogledati kako izgleda pravilno popunjen obrazac. U dva linka ispod ćete pronaći primjerak pravilno popunjenog aplikacionog obrazca i forme obrasca koju je potrebno ispuniti.

Primjerak pravilno popunjenog aplikacionog obrazca

Aplikacioni obrazac