Centralna komisija za odabir XII generacije polaznika/ca za upis na Policijsku akademiju koji će se školovati po Obrazovnom programu Policajac, na sjednici održanoj 23.11.2018. godine, razmatrala je rezultate na kraju selekcije i utvrdila Rang liste uspješnosti kandidata/kinja i Prijedlog Odluke za prijem kandidata/kinja.

Cjelokupni proces selekcije uspješno je završilo 45 kandidata/kinja.

Shodno članu 10, 12 i 24 Pravilnika o regrutaciji i selekciji kandidata za više stručno obrazovanje sa kriterijumima za ocjenjivanje testova (akt br. 2677/1 od 11.06.2018. godine) dostavljamo jedinstvenu i zajedničku rang listu uspješnosti kandidata/kinja i Prijedlog Odluke za prijem kandidata/kinja.

PRILOG:

  • Jedinstvena rang lista uspješnosti kandidata-kinja
  • Zajednička rang lista uspješnosti kandidata-kinja
  • Prijedlog Odluke za prijem kandidata-kinja

 

PREDSJEDNIK CENTRALNE

KOMISIJE ZA ODABIR

Mladen Bulatović