Na osnovu člana 24 i 25 Pravilnika o regrutaciji selekciji kandidata za više stručno obrazovanje sa kriterijumima za ocjenjivanje testova (akt broj 2677/1 od 11.06.2018. godine) Direktor JU VSŠ "Policijska akademija" donosi odluku o prijemu 45 kandidata XII generacije koja će se školovati po Obrazovnom programu policajac.

Odluku možete pogledati u prilogu