JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje:

-Zaštitar/ka lica i imovine (114.kurs)

Početak osposobljavanja za navedeno zanimanja planirano je za 25.03.2019. godine.

Prijave se vrše najkasnije do 22.03.2019.godine.

Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresu 
zastitar@policijskaakademija.me  ili na fax 020-812-520. 

Kontakt osoba je predavač:

Tmušić Veljko (tel. 067-189-052)