Novosti

21
jan2020

kontakt

 

23
jun2020

Potpisan ugovor o donaciji vrijedne opreme

Potpisan ugovor o donaciji vrijedne opreme

Danas je Policijska akademija bila domaćin novom menadžeru programa ICITAP pri Američkoj ambasadi, gospodinu Stevenu Monacu i saradnicima. Gospodin Monaco je razgovarao sa direktorom Akademije, gospodinom Bobanom Šaranovićem o daljoj saradnji Akademije sa Američkom ambasadom, kroz program ICITAP. Na početku sastanka direktor Šaranović je poželio dobrodošlicu prisutnima, a zatim je...

23
jun2020

Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se u julu

Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se 3. 7. 2020. godine u prostorijama Policijske akademije. Zainteresovani kandidati treba da donesu kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 50,00 eura na ž.r. 535-18693-66, Svrha uplate "OBUKA U RUKOVANJU NAORUŽANJEM", primalac "JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad". Kontakt osoba: Pavle Vratnica 067 184 292  

18
jun2020

Obavještenje o početku realizacije osposobljavanja

JU VSŠ Policijska akademija planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za zanimanje Zaštitar/ka lica i imovine (117. kurs). Početak osposobljavanja za navedeno zanimanje je 17. 8. 2020. godine. Prijave se primaju do 14. 8. 2020. godine.  Prijave i ostale informacije možete slati na e-mail adresu zastitar@policijskaakademija.me ili na fax 020-812-520. Kontakt...

17
jun2020

vebinar "Uvod u sistem azila u Crnoj Gori"

vebinar "Uvod u sistem azila u Crnoj Gori"

Povodom obilježavanja 20. juna, Dana izbjeglica, Policijska akademija organizovaće vebinar za polaznike/ce 13. generacije. Predavanje na temu „Uvod u sistem azila u Crnoj Gori, s osvrtom na međunarodne standarde i ulogu UNHCR-a“ biće održano u petak, 19. juna, s početkom u 11 h. O temi će govoriti Slobodan Raščanin, viši...

08
jun2020

Obavještenje za akademce/ke

Polaznici 12. generacije koji se školuju po Obrazovnom programu policajac / policajka dužni su doći na Akademiju u četvrtak 11. juna u 10:00 časova, kako bi zadužili uniforme i dobili uputstva u vezi sa obavljanjem prakse u centrima bezbjednosti Uprave policije. Polaznici 13. generacije dužni su doći na Akademiju u...

05
jun2020

Obavještenje za polaznike XIII generacije Obrazovnog programa policajac/ka

  U skladu sa Uputstvom i preporukama Ministarstva prosvjete i Instituta za javno zdravlje Crne Gore obavještavaju se polaznici da će se kolokvijumi i završni ispiti održati u dolje navedenim terminima. Nakon dolaska na Policijsku akademiju polaznici će dobiti uputstva o primjeni preventivnih mjera koja u tom periodu budu na...

 • Završen VI kurs za Komunalnu policiju

  3296
  Dana 08.04.2016. godine shodno Programu za Stručno osposobljavanje za zanimanje komunalni policajac/ka završena je obuka VI grupe polaznika/ca. Kurs je realizovan u periodu od 07. marta do 08. aprila 2016. god. u prostorijama Policijske akademije. Kurs je pohađalo: 29 polaznika (iz Podgorice, Bara, Herceg Novog, Bijelog Polja, Šavnika, Rožaja, Berana, Ulcinja, Kolašina i Danilovgrad).
 • Javni poziv za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka

  3146
  JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu stručnog osposobljavanja i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije (“Sl. list”, br. 34/15 od 3.7.2015. godine) koji je donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.
 • Obavještenje - VII grupa polaznika za zanimanje Komunalni policajac

  3235
  Dana, 18.04.2016. (ponedjeljak) počinje obuka za sedmu grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka. Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su obavezni da na Policijskoj akademiji budu do početka nastave u 08,00 časova. Detaljnije informacije u vezi realizacije obuke polaznici će dobiti na Policijskoj akademiji. Domaćin ove obuke je Safet Kočan. Za dodatne informacije i spisak pritisnite opširnije.

 

 

 

Obuka

23
jun2020

Obuka u rukovanju naoruža...

Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se 3. 7. 2020. godine u prostorijama Policijske akademije. Zainteresovani kandidati treba da donesu kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 50,00 eura na ž.r. 535-18693-6...

18
jun2020

Obavještenje o početku re...

JU VSŠ Policijska akademija planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za zanimanje Zaštitar/ka lica i imovine (117. kurs). Početak osposobljavanja za navedeno zanimanje je 17. 8. 202...

27
maj2020

Obuka građana za upotrebu...

Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se dana 5. 6. 2020. godine u prostorijama Policijske akademije. Potrebno je da svi zainteresovani kandidati donesu kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 50,00 eura na ž.r....

06
mar2020

Realizovana obuka "S...

  Na Policijskoj akademiji se u periodu od 2. 3. do 6. 3. 2020. godine realizovala specijalistička obuka "Spašavanje iz ruševina"u organizaciji MUP-a - Direktorat za vanredne situacije i Akademije.Polaznici su bili...

03
mar2020

Obavještenje za prijem po...

JU VSŠ “Policijska akademija” organizuje stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu i nači...

10
feb2020

Početak obuke "Zašti...

  Danas je na Policijskoj akademiji otvorena obuka na temu ,,Zaštita važnih objekata u borbi protiv terorizma’’. Trening će trajati od 10. 2. do 14. 2. 2020.god. Obuku je podržala TIKA (Agencija za međunarodnu sarad...

Zaštitari

18
jun2020

Obavještenje o počet...

JU VSŠ Policijska akademija planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za zanimanje Zaštitar/ka lica i imovine (117. kurs). Početak osposobljavanja za navedeno zanimanje je 17. 8. 202...

12
nov2019

Novi kurs iz oblasti...

  JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizacijuosposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (116 kurs), Početak osposobljavanja za navedeno z...

17
sep2019

Obavještenje o počet...

  JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizacijuosposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine zasledeća zanimanja: -Zaštitar/ka lica i imovine (115 kurs),-Zaštitar/ka tehničar/ka (...

09
apr2019

Obavještenje o počet...

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (115.kurs) Početak osposobljavanja za navedeno zaniman...

04
mar2019

Obavještenje o počet...

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (114.kurs) Početak osposobljavanja za navedeno zaniman...

21
feb2019

Obavještenje o odlag...

Poštovani/le, obavještavamo Vas da se kurs "Zaštitar/ka tehničar/ka" odlaže. O novom terminu početka realizacije istog bićete blagovremeno obaviješteni.

Komunalna

03
mar2020

Obavještenje za prij...

JU VSŠ “Policijska akademija” organizuje stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu i nači...

18
okt2019

Obavještenje za prij...

 JU VSŠ “Policijska akademija” organizuje stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu...

27
maj2019

Obavještenje za prij...

 JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o...

19
feb2019

Javni poziv za prije...

 JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilni...

03
okt2018

Javni poziv za prije...

   JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa P...

05
maj2018

Početak obuke za XI...

 Dana, 07.05.2018. (ponedjeljak) počinje obuka za XI grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka. Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su obavez...

Upis

01
nov2019

Rang lista uspješnosti - Upis...

    Centralna komisija za odabir kandidata XIII generacije polaznika/ca za upis na Policijsku akademiju koji će se školovati po Obrazovnom programu Policajac/ka, na sjednici održanoj 31...

01
nov2019

Postupanje po prigovorima kand...

  Centralnoj komisiji za odabir podnijeto je 32 prigovora. Pregled prigovora po testovima: Vrsta testa-provjere Test provjere zdravstvene sposobnosti Test opšteg znanja i informisanosti Psih...

23
okt2019

Konačni rezultati specijalisti...

  Konačni rezultati specijalističkog pregleda kandidata za upis u XIII generaciju polaznika Policijske akademije za zvanje policajac/policajka su sljedeći:     Red. broj Prezime i...

11
okt2019

Specijalistički ljekarski preg...

Obavještavaju se kandidati da će se specijalistički ljekarski pregledi obaviti u periodu 15 - 17.10.2019. godine po grupama. Kandidati su dužni da dodju na Akademiju radi šifriranja. Za kan...

09
okt2019

TEST PSIHIČKE SPOSOBNOSTI - RE...

Ukupni rezultati pismenog i usmenog testa psihičke sposobnosti su sljedeći:     Red. broj Prezime i ime Položili 1   Nijesu poliž. 0 1 Ječmenica Milica 1 2 Goločevac Anđela 1...

04
okt2019

USMENI TEST PSIHIČKE SPOSOBNOS...

Usmeni dio provjere psihološke sposobnosti za posljednju grupu kandidata će se obaviti shodno rasporedu za 05.10.2019. godine.    05.10.2019.  Redni br. Prezime i ime Vrijeme 1 Čig...